Edith Piaf je najznámejšia francúzska speváčka. Z jej hlasu nám behá mráz po chrbte, jej texty nás rozplačú. Edith Piaf v každej svojej piesni hovorí o všetkých pocitoch, ktoré nás robia ľuďmi. Aj keď nero...
Dá sa v súčasnosti ešte vôbec podnikať bez prítomnosti na internete? Možno aj áno, ale z takého podnikania by určite veľa nebolo. Rovnako spoliehať sa len na sociálne siete je značne limitujúce.
Vzhľad sa síce považuje za dôležitý, no na to, aby s vami šiel chlap do vzťahu, to jednoducho nestačí. Čo mužov priťahuje? Vyberáme z internetového prieskumu, ktorý urobil istý veľmi navštevovaný anglický...
K najotrasnejším kapitolám v dejinách kresťanstva patrí prenasledovanie, mučenie a pálenie "čarodejníc", praktikované ešte v období renesancie. Najmasovejšie prenasledovanie kacírov a čarodejníctva nastalo v ob...
S renesančným chápaním života a krásy sa začal meniť oficiálny postoj spoločnosti k žene a vynoril sa problém lásky - ako prirodzeného ľudského práva. V čase novoveku sa pozornosť ľudí postupne presúvala o...
Zatiaľ čo jej rovesníci spoznávali hračky a prvé písmená abecedy, ona spoznávala módnych velikánov, ktorí sa o ňu išli pobiť. Thylane Blondeau už od sladkých štyroch rokov ovláda svet modelingu svojim jedi...
V období rytierstva sa za odhalené cudzoložstvo ženám ukladali tresty podľa platného práva. Nevera muža nebola sprevádzaná žiadnou oficiálnou nevôľou. Proces pokresťančovania v strednej a severnej Európe prebie...
... ako nasporiť na práčku, štúdium detí alebo na dôchodok. Prieskum Nadácie PARTNERS a agentúry Focus priniesol veľké priznanie Slovákov. Až 70 % z opýtaných sa v ňom priznalo, že by d...
Podľa kresťanskej vierouky bola žena zodpovedná za to, že ľudstvo upadlo do nemilosti boha; inak povedané, je zodpovedná za všetko strádanie a utrpenie ľudstva. Silne manipulatívna kresťanská vierouka sa i...
„Môžete mi niečo povedať o sebe a o vašej kariére?“ Znie to ako jednoduchá otázka však? Kandidáti sa zvyčajne na túto otázku vôbec nepripravia. Prečo by mali? Veď je to tak jednoduché, že by túto otáz...
Ovládať akýkoľvek cudzí jazyk dokáže človeku otvoriť množstvo nových príležitostí. A nemusí ísť len o pracovné príležitosti. Veď si predstave, že idete na dovolenku do krajiny, kde sa bez problémov dohovoríte a...
Aký vzťah si vytvorilo k žene? Aké miesto určilo žene v spoločnosti? Odpoveďou je hneď prvá dogma o stvorení sveta a človeka. Ideologické a etické predstavy Židov prezentuje posvätná kniha židovského národa - S...
Lietala si svoj sen. Odmietli ju ako pilotku, nevzdala sa a vymyslela ženám novú pracovnú pozíciu. Stala sa prvou letuškou na svete. Predstavte si, sú krásne dvadsiate roky dvadsiateho storočia, sadne...
Spoločenské postavenie rímskej ženy ovplyvňovali predovšetkým rímske reálie a právny systém Ríma; naboženská ideológia bola podružná... Myslenie Rimanov ovplyvnili hlavne Etruskovia, Egypťania a Gréci.
Ako ovplyvnili svetové náboženské sústavy, ktorých tvorcami sú anonymné kolektívy mužov, sebavnímanie a sebahodnotenie ženy... Žena ako nositeľka života a organizátorka života ľudských spoločenstiev prijímala v...
Korunované hlavy  a diplomati sa stretávajú vo Viedni po prehratých napoleonských  vojnách, aby si prerozdelili vojnovú korisť. Mierové stretnutie mocností bolo dielom dvoch vedúcich osobností&nb...
Na svete sú stovky ľudí, ktorým sa dá úspech závidieť. Keď však vymeníme závisť za inšpiráciu, môžu sa stať skvelými mentormi. Ich príbehy sú odlišné, no jedno majú spoločné. Ich úspech však závisí i od zdanliv...
V dnešnej dobe je vďaka sociálnym sieťam známy kadekto. Pri niektorých takzvaných influenceroch nikto ani poriadne nevie, prečo vlastne majú toľko fanúšikov a z toho plynúcich ziskov. Naopak, nájdu sa však aj t...