Zákonník práce upravuje základne povinnosti a práva medzi zamestnávateľom a zamestnancom, problém diskriminácie rieši antidiskriminačný zákon.
Právny poriadok platný na území Slovenskej republiky nepozná úpravu predmanželskej zmluvy - na dohody a` la Hollywood teda môžete zabudnúť.
...po rozvode nemusí byť "súdom nalinkovaná záležitosť". Závisí predovšetkým od rodičov dieťaťa, na akom type starostlivosti sa dohodnú.
Podlaha, okná, kúpeľňa, rolety... Máte v byte majstrov, ich práca sa vám nepozdáva a účty utešene narastajú? Nenechajte sa okrádať!
Denná prax dokazuje, že nielen hlava štátu a veľkopodnikatelia potrebujú v oblasti financií a práva stálych odborných poradcov...
Nie ste manželia a uvažujete o spoločnom byte? Láska je krásna vec, ale aj peniaze sú životne dôležité. Nepodliehajte ilúziam a konajte pragmaticky.
Chystáte sa od svojich príbuznych kúpiť nehnuteľnosť alebo pozemok? Zoznámte sa s novelou zákona o dani z dedičstva, darovania a prevodu nehnuteľnosti.
Tvrdia vám predajcovia pri výpredajoch a v tzv. second handoch, že na daný tovar sa nevzťahuje záruka? Nie je to pravda.
Rozvod je považovaný za druhú, najstresujúcejšiu skúsenosť v živote človeka, ktorá nasleduje po úmrtí blízkych. Preto sa odporúča dôsledne zvážiť tento krok.
Neznalosť niektorých "drobností", s ktorými neprichádzame denne do kontaktu, môže spôsobiť mnohé nedorozumenia a zbytočné konflikty...
Nenechajte so sebou zametať a žiadajte za svoje peniaze kvalitu! Týka sa to aj jedla: Ak si necháte predložiť hocičo, buďte si istí, že vám hocičo aj predložia.
Myslíte si, že pertraktovaný problém autorských práv sa vás netýka? Možno nie... až do chvíle, kým neorganizujete školskú besiedku...
Po smrti manžela je nutné riešiť záležitosti dedičského konania - prioritným problémom však často býva bezprostredné finančné zabezpečenie.