Pracovný pohovor

Každý zamestnávateľ snažiaci sa získať nového zamestnanca, stanovuje určité požiadavky; on sám je však zároveň viazaný predzmluvnými povinnosťami, t.j. povinnosťami, ktoré má voči potenciálnemu zamestnancovi pred vytvorením pracovnej zmluvy.

freepik_job_interview_0923

Porušením týchto povinností sa zamestnávateľ vystavuje nebezpečenstvu sankčného postihu - "dotknutá osoba" (uchádzač o zamestnanie) má totiž pri nerešpektovaní týchto povinností právo na primeranú peňažnú náhradu.

1. Pred vytvorením pracovnej zmluvy je potenciálny zamestnávateľ povinný poskytnúť informácie o právach a povinnostiach budúceho zamestnanca, vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, ako aj pracovných a mzdových podmienkach.

2. Potenciálny zamestnávateľ môže žiadať od uchádzača o prácu výhradne informácie, ktoré súvisia s ponúkanou prácou. K uvedeným informáciam však patrí aj pracovný posudok z predchádzajúceho zamestnania a potvrdenie o zamestnaní. (Predchádzajúci zamestnávateľ je podľa zákona povinný na žiadosť zamestnanca takýto posudok poskytnúť; no jeho predloženie novému zamestnávateľovi je dobrovoľné; rovnako, ako uvádzanie štandardných informácií o rodinnom stave v životopise.)

3. Zamestnávateľ nesmie vyžadovať informácie súvisiace s tehotenstvom, rodinnými pomermi, odborovou angažovanosťou, politickou a náboženskou príslušnosťou a bezúhonnosťou (výnimku tvorí práca, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo práca svojou povahou vyžadujúca bezúhonnosť, ako sú napríklad rôzne druhy prác s peňažnou hotovosťou...).
Zamestnávateľ teda môže vyžadovať výpis z registra trestov iba pri vymedzených profesiách a nesmie uchádzača o zamestnanie diskriminovať z dôvodu pohlavia, veku či názorovej orientácie.

Pracovný pohovor predstaví nielen potenciálneho zamestnanca, ale aj zamestnávateľa. Všímajte si všetky detaily a komunikujte ako rovný s rovným.

Pracovný pohovor je ako "malý súdny proces" a každý skúsený právnik vám poradí:
1. Povedzte to, čo chcú od vás počuť.
2. Na testovacie (zákerné a zložité) otázky odpovedajte uvoľnene, jednoducho a s primeranou dávkou suverenity vracajte smeč.

Napríklad:

"Ako si predstavujete ideálne zamestnanie?"

V prípade, že sa neuchádzate o miesto v redakcii zábavy a neviete, akým zmyslom pre humor disponujú pred vami sediaci personalisti, vynechajte odpovede typu: "Dobré jedlo, pohoda, vysoký plat a služobné auto." Predložte radšej predstavu, ktorá je prijateľná pre obe strany, vašu aj ich: "Páči sa mi tvorivá práca, pri ktorej môžem presadiť vlastné nápady a možnosť pracovať so skutočnými profesionálmi."

"Prečo ste odišli z posledného zamestnania?"

Aj keby bol váš predchádzajúci zamestnávateľ rodený otrokár húpajúci sa na hranici zákona, nesťažujte sa! Zabudnite na úprimnosť a voľte diplomaciu: "Pocit stagnácie ma donútil uvažovať o inej práci (inom pracovnom mieste)... Chcela by som pracovať ako... Po niekoľkých rokoch asi každý pocíti túžbu po zmene a potrebu ďalej sa vyvíjať..."

"Povedzte nám niečo o sebe."

Pri tejto výzve odolajte potrebe vyratúvať svoje životné míľniky a adolescentské predstavy o živote a sústreďte sa na svoj talent, dispozície, schopnosti a pracovné skúsenosti. Môžete načrtnúť aj svoju predstavu pracovného miesta, o ktoré sa uchádzate; vysvetlite, prečo si myslíte, že sa na daný typ práce hodíte viac ako iní.

"Máte v úmysle otehotnieť?"

V prípade, že vám personalista položí takúto absolútne nekorektnú otázku, máte plné právo si pomyslieť, že je to hulvát, ktorý nerešpektuje zákony a podľa toho aj zareagovať. Ak sa uchádzate o určitý typ tvorivej práce, v rámci ktorej sa oceňuje vtip a pohotovosť, alebo máte v talóne aj iné pracovné miesta, pokojne zareagujte spôsobom: "A vy?" Pokiaľ vám na danom mieste mimoriadne záleží, voľte diplomaciu a povedzte napríklad: "V najbližšom období mám v úmysle pracovať a venovať sa kariére, preto som tu."

"Plánujete svadbu? Máte partnera?"

Pri otázkach tohto typu zbystrite pozornosť. Sú nielen v rozpore so zákonom, ale naznačujú aj neprofesionálny prístup a nevhodné správanie. Ak sa vám chce niekto hrabať v súkromí, reagujte jednoznačne: "Tieto otázky do pracovného pohovoru nepatria a ja nevidím nijaký dôvod na ne odpovedať." Pokiaľ by vám pracovné miesto bolo ponúknuté, dobre zvážte, či ho prijímete.

Nabudúce pokračovanie...

Zdroj foto: Freepik

1 Komentár

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.