Ženy a viera - pálenie "čarodejníc"

K najotrasnejším kapitolám v dejinách kresťanstva patrí prenasledovanie, mučenie a pálenie "čarodejníc", praktikované ešte v období renesancie. Najmasovejšie prenasledovanie kacírov a čarodejníctva nastalo v období renesancie.

palenie_carodejnic_enwikipedia

Dovtedy si kresťania vplyv diabla a ohrozovanie čarodejníkmi osobitne nevšímali, alebo tieto "záležitosti" pokladali za pohanské povery. Približne od 13. storočia sa v kresťanstve začali stotožňovať pojmy kacír a čarodejník. Čarodejnícke praktiky tak boli predstavené ako reálne nebezpečenstvo. Oprášil sa takmer 1000 rokov starý zákon cisára Justiniána, podľa ktorého treba heretikov (odpadlíkov viery) prenasledovať a upáliť; pričom za najhoršiu podobu kacírstva bolo označené spojenie človeka s diablom (prostredníctvom čiernej mágie). Čarodejníctvo sa teda stalo tým najstrašnejším hriechom. A ako to už v ľudskej povahe býva, u ortodoxne veriach zvlášť, začala vládnuť doslova čarodejnícka hystéria a pomstychtivosť. Stačilo ukázať na ktoréhokoľvek človeka a dotyčný sa stal obeťou brutálnej, nekontrolovateľnej moci cirkvi a jej psychopatických reprezentantov.

V roku 1232 založil pápež Gregor IX. Súd Svätého Ofícia Inkvizície, ktorý viedli dominikánski mnísi. O rok neskôr vydal bulu Vox in Roma, čo bol prvý oficiálny dokument, ktorým cirkev zatracovala čarodejníctvo ako druh kacírstva. V poradí ďalší pápež Inocent IV. v roku 1252 bulou Ad extirpendam rozhodol o mučení osôb obvinených z kacírstva a čarodejníctva. Až napokon pápež Alexander IV. v roku 1260 vydal zoznam "čarodejníckych previnení"Skutočné protičarodejnícke ťaženie s podpálením státisícov vatier pod telom obvinených však začal až pápež Inocent VIII., ktorý v roku 1484 vydal bulu Summis desiderantes affectibus (verejne čítanú v katolíckych kostoloch).

Protikacírske ťaženie troch storočí zasiahlo najmä románske a germánske krajiny a stalo sa nástrojom záujmov tak katolíckej ako aj reformovanej cirkvi. V severnom Nemecku stáli na čele likvidácie čarodejníctva dvaja dominikáni: Jacob Sprenger a Institoris Kramer. Títo "hlbokomyseľní inteligenti" sa preslávili známym antifeministickým výplodom Kladivo na čarodejnice. Problémy bláznivých mníchov, ktorí boli po celý život mátaní vlastnou sexualitou, sa tak s tragickými dôsledkami preniesli na hlavy obrovského množstva žien... O materiálnom prospechu inkvizítorov vo vzťahu k majetkom obvinených, samozrejme, ani netreba hovoriť...

Zdroj foto: Pinterest, en.wikipedia.org

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.