Násile a týranie v rodine

Emócie, pocit fyzickej a potreba spoločenskej prevahy vedie u mnohých mužov k prejavom agresie a fyzického násilia voči ženám a deťom. Tento jav je v našej patriarchálne štrukturovanej spoločnosti ešte stále celkom bežný a predovšetkým ženami silne tabuizovaný.

nasilie_rodina20

Ani muži sa, samozrejme, k takýmto sklonom verejne nepriznávajú; čo je však absurdné (a v civilizovaných krajinách neprijateľné), naša spoločnosť bez problémov toleruje verejné táranie na tému, "dobrá žena je bitá žena" a podobne, o nevkusných "vtipoch" ani nehovoriac. Takéto "ľudové poňatie humoru" máme dokonca možnosť občas vychutnať i vo verejnoprávnych médiach...
Ženy by však mali jasne povzdvihnúť hlas proti všetkým takýmto prejavom a domáhať sa nielen uplatnenia práva a morálky, ale aj kultúry; a dosiahnuť, aby podobné "ukážky sily" boli absolútne spoločensky netolerovateľné!

Pri rodinných hádkach a iných vyhrotených situáciach by sa ženy nemali vystavovať riziku fyzického napadnutia zbytočnými provokáciami - ako sú urážky partnerovej matky a iných blízkych príbuzných a útokmi na partnerove "zraniteľné miesta". Ak k fyzickému napadnutiu dôjde a ide "len o facku v afekte", je nutné objektívne zvážiť (môžu pomôcť poradensko-psychologické služby) všetky okolnosti a zaujať k celej situácii jasne formulovaný postoj - aktér násilia nesmie získať dojem, že sa nič nestalo!

V prípade, že dochádza k opakovanému napadnutiu zo strany muža, musí žena urobiť rozhodnejšie kroky pre svoju ochranu pred domácim násilníkom! V kritickej situácii predovšetkým: Oznámiť napadnutie na známom čísle 158 alebo príslušnom oddelení polície (podľa miesta udalosti). V takomto prípade je polícia povinná zakročiť voči násilníkovi (a povinná spísať záznam o udalosti). Pri podaní trestného oznámenia (podnetu na stíhanie) proti násilníkovi je potrebné doplniť návrh dôkazmi svedčiacimi o spáchanom násilí - napr. lekárskou správou (v tejto súvislosti je dôležité neodkladať návštevu lekára), dokladom o prípadnej pracovnej neschopnosti alebo výpoveďou svedkov, ktorí sa stali nechcenými divákmi predmetnej udalosti. Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násilia 0800 300 700 .

Väčšina násilníkov nemá svoje sklony "napísané na čele"

Naopak, násilnícki muži veľmi často pôsobia milo, ústretovo a šarmatne. O to nenápadnejšie v procese zbližovania vtiahnu ženu do začarovaného kruhu svojho vplyvu a násilia, v rámci ktorého sa striedajú fázy fyzického a psychického týrania s fázami ospravedlňovania a udobrovania. Osudovou chybou žien býva zotrvanie vo vzťahu, v ktorom sa objavilo násilie a ich dôvera v kajúcnosť a sebanápravu násilníka. Bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie - 0800 212 212. 

Potencionálny násilník:

- usiluje o rýchle zblíženie a spolužitie
- predstiera absolútnu oddanosť a vlastnú dokonalosť, nie je sám sebou
- je nápadne vlastnícky a žiarlivý
- chce ovplyvňovať obliekanie, vzhľad, správanie a spôsob života ženy
- má výrazne konzervatívne predstavy o ženskej "úlohe"
- trvá na tom, aby mu žena venovala všetok svoj voľný čas
- nemá zábrany niekoho fyzicky napadnúť
- vyrástol v rodine, kde sa vyskytovalo zneužívanie a násilie
- robí hrubé, hanlivé poznámky o iných ľuďoch
- je príliš impulzívny, často stráca sebakontrolu.

Odborníci radia: Ak u svojho partnera zaznamenáte uvedené prejavy, neváhajte a poraďte sa o svojom vzťahu so psychológom či psychiatrom - niekoľko desiatok minút vám môže zachrániť celý život. Vždy je totiž lepšie "mlieko nerozlievať, ako rozliate mlieko oplakávať".

Pamätajte: Sila žien, okrem iného, spočíva v tom, že vyberajú genetický kód, ktorému dajú šancu prežiť. Milé ženy, vyberajte prezieravo!

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.