Chcete byť "generálny riaditeľ"? Musíte mať tieto vlastnosti!

Napísal Kristína Chudá 17. august 2023

„Som generálny riaditeľ,“ ako dobre to znie. Takmer pre väčšinu vysoko kvalifikovaných profesionálov je konečným cieľom v kariére stať sa generálnym riaditeľom. Aj keď status generálneho riaditeľa môže získať každý, kto sa vyšplhá po kariérnom rebríčku...

... alebo si založí vlastnú spoločnosť, v skutočnosti to musí byť človek mimoriadne nadaný. Byť na tejto pozícii znamená zaslúžiť si rešpekt a inšpirovať organizáciu či firmu, aby robila čo najlepšiu prácu, a to v prospech celej spoločnosti.

unsplash_like_boss_w

Toto sú vlastnosti alebo zručnosti, o ktoré by mal mať každý generálny riaditeľ. Tu sú:

1. Vášeň

Tí najlepší generálni riaditelia sú pre svoju prácu zapálení. A to takmer doslova. Vášeň pochádza zo silného spojenia s vašou misiou, víziou a cieľmi. Bez tejto vášne človek nedokáže pochopiť spoločnosť a tiež to, ako a prečo funguje tak, ako funguje.

2. Vízia

Aby sa človek stal generálnym riaditeľom, potrebuje víziu. Napríklad Steve Jobs. Prosto musíte byť schopný presvedčivo odkomunikovať túto víziu s cieľom inšpirovať, motivovať a viesť ostatných, aby prispeli k jej úspechu.

3. Odhodlanie a odvaha

Skvelý generálny riaditeľ vie prevziať zodpovednosť za strategické smerovanie spoločnosti a vie modelovať víziu prostredníctvom činov, nie len slov. Generálny riaditeľ potrebuje odhodlanie, bystrosť a odvahu.

4. Rozhodnosť

Efektívni generálni riaditelia sú jednoznačne vizionármi, silnými komunikátormi a tvorcami kultúr. Jedna vlastnosť, ktorá im však nie je cudzia, je rozhodnosť. No rozhodnutia nerobia sami a neveria, že sú najlepšie. Zapájajú sa do otvorených dialógov, zhromažďujú informácie a vypočujú si mnoho názorov.

5. Inteligencia a sebavedomie

Čím vyššie stúpate, tým väčší vplyv môže mať každé vaše rozhodnutie. Generálni riaditelia musia byť inteligentní a sebavedomí, aby dokázali po svojom boku zhromaždiť tých najlepších ľudí, ktorí sú sami o sebe lídrami. Tak môžu získať dostatok informácií na to, aby mohli robiť rozhodnutia.

6. Spojenie s kultúrou

Vízia, húževnatosť, vášeň a odhodlanie sú dôležité vlastnosti, ktoré by mal mať generálny riaditeľ. Jeden aspekt je ale často prehliadaný a je ním dôležitosť spojenia s kultúrou, teda s ľuďmi v organizácii. Väčšina generálnych riaditeľov je vzdialená od ľudí, ktorí vlastne biznis tvoria. Najviac pôsobiví generálni riaditelia sa snažia osobne spojiť s kultúrou zamestnancov a budovať dôveru.

7. Menšie ego

Veľkí generálni riaditelia chcú, aby “každý vyhral”. Ich štýl vedenia je o tom, aby sa všetci rozvíjali a robili svoju prácu čo najlepšie. Nemôže to byť len o egu.

8. Zvedavosť

Najlepší súčasní generálni riaditelia sú zvedaví a dokážu sa pýtať majstrovské otázky, aby dokázali zhodnotiť situáciu a možnosť úspechu. Nepredstierajú, že všade boli a poznajú všetky odpovede,  pretože vedia, že existuje veľa možností.

9. Zvládať výzvy

Šéf organizácie je pripravený na výzvy dneška a je otvorený výzvam a možnostiam, ktoré ležia za rohom. Títo ľudia majú neskutočnú emocionálnu výdrž.

10. Emocionálna inteligencia

Generálny riaditeľ je jadrom spoločnosti. Sila, hodnoty a osobné boje sa odrážajú v organizácii ako celku. Emocionálne inteligentní lídri sú potrební pre emocionálne inteligentné spoločnosti.

11. Intuícia

Skvelí generálni riaditelia počúvajú svoju intuíciu a zaväzujú sa tomu, v čo veria. Sú z veľkej časti zodpovední za riadenie spoločnosti, takže schopnosť riadiť sa svojim vnútorným hlasom je nevyhnutná.

12. Zručnosť v budovaní vzťahov

Schopnosť vytvoriť hlboké a dôveryhodné vzťahy je najlepší spôsob, ako spoznať úspešného generálneho riaditeľa.

13. Prijať prekážky

Skutočný generálny riaditeľ chápe, že prekážky sú súčasťou cesty. Vidí ich ako požehnanie, ktoré umožňuje získavať nové zručnosti.

Zdroj foto: Unsplash


https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2017/12/29/if-you-want-to-be-ceo-material-develop-these-15-traits/#49cb13624ed3

1 Komentár

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.