Odhaľte nedostatky vo výžive batoliat

Správna výživa batoliat je jedným z kľúčov k dobrej vývojovej prosperite a celoživotnému zdraviu. Lekári a rodičia teraz dostávajú do rúk online nástroj s názvom Nutricheq, ktorým môžu odhaliť nedostatky stravovania detí.

little_girl_1167x800

Vďaka Iniciatíve „Prvých 1000 dní“ je teraz  dostupný už aj jednoducho v online prostredí. Po vyplnení krátkeho dotazníka na https://www.1000dni.sk/nutricheq/ dostane rodič okamžitú odpoveď aj s návrhmi riešenia nedostatkov v stravovacom režime svojho batoľaťa, ktoré by mal konzultovať aj s pediatrom.

„Výživa počas prvých 1000 dní života človeka formuje základy jeho optimálneho vývoja, a metabolizmu, môže pozitívne naprogramovať stravovacie návyky či chuťové preferencie a zároveň znižuje riziko civilizačných ochorení, akými sú napr. obezita, cukrovka typu II, alergia, astma, kardiovaskulárne ochorenia a pod.,“ hovorí doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof., predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti. Pediatri pritom dlhodobo upozorňujú na pretrvávajúce nedostatky v stravovaní slovenských batoliat.

Medzi najzávažnejšie nedostatky výživy batoliat, podľa prieskumu[1] z pohľadu pediatrov, patria nadmerný príjem cukru a soli, nedostatok ovocia a najmä zeleniny v jedálničku, veku neprimeraná - nadmerná konzumácia neupraveného kravského mlieka a nedostatočná konzumácia mliečnych produktov.

Aj preto vysoký počet detí trpí nedostatkom železa, vápnika, vitamínu D či kyseliny listovej, ale aj na prebytok soli či cukru. Štúdia tiež ukázala nedostatky v stravovacom režime, stolovaní či ďalších oblastiach súvisiacich s dobrým prosperovaním batoliat. Rodičia si často neuvedomujú, že nechtiac podporujú vyberavosť v jedle, ponúkajú deťom nevhodný pitný režim (sladené nápoje, malinovky, sirupy), pri stolovaní odpútavajú pozornosť od jedla TV, mobilmi, hračkami a v neposlednom rade nezabezpečujú deťom dostatok pohybu a spánku.

Aj preto Slovenská pediatrická spoločnosť v spolupráci s Iniciatívou prvých 1000 dní vytvorila sériu otázok, ktorými rodič ľahko zistí nedostatky v stravovaní svojho batoľaťa (vek 1-3 roky), ako sú nedostatočná alebo naopak nadmerná konzumáciu niektorých druhov potravín, možný nedostatok živín, či hroziaca podvýživa alebo nadváha dieťaťa.

Dotazník NutriCheq sa stáva dostupnejším pre všetkých rodičov: www.1000dni.sk/NutriCheq. Výsledky by mal rodič následne konzultovať s pediatrom dieťaťa.

NutriCheq sa zaoberá aj tým, aká je kultúra stravovania v rodine, čo taktiež ovplyvňuje zvyky dieťaťa. V prípade odhalenia nedostatku, nástroj okamžite vo vyhodnotení ponúkne rodičom praktické tipy a rady vo forme 16 brožúrok, ktoré pre rodičov pripravili detskí lekári. „Veríme, že aj online NutriCheq pomôže mnohým rodičom zorientovať sa v spleti informácií o zdravej strave svojich detí a upozorní ich na nedostatky, ako aj na spôsob ich odstránenia. Digitálny NutriCheq však v žiadnom prípade nemá ambíciu nahradiť diagnostiku lekára, vyhodnotenie odpovedí rodiča má orientačný charakter a odporúčame ho konzultovať s pediatrom dieťaťa. Vyplnený dotazník aj s vyhodnotením, môže totiž rodič zaslať aj priamo svojmu pediatrovi,“ povedala Mária Jendrišáková, manažérka pre korporátne záležitosti Danone.


Slovenským pediatrom bol digitálny NutriCheq predstavený na Festivale kazuistík v Žiline 1.4.2022, pričom na jeho tvorbe sa aktívne podieľala ako Slovenská pediatrická spoločnosť, tak aj Sekcia pediatrickej gastroenterológie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Projekt bude tiež anonymne zbierať dáta o stave stravovania batoliat, ktoré budú použité na výskumné účely Slovenskej pediatrickej spoločnosti.


[1] Celoslovenský prieskum Výživa detí - pohľad z ambulancie pediatra sa realizoval kvantitatívno-kvalitatívnou formou (online dotazník, štruktúrované rozhovory) na reprezentatívnej vzorke ambulantných pediatrov - všeobecných lekárov pre deti a dorast v roku 2018.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.