Vážené čitateľky a čitatelia, všetkým ďakujeme za vašu účasť v súťažiach a výhercom blahoželáme! Vyhodnotenia z roku 2023 nájdete tu: Vyhodnotenie súťaží 2023
Vážené čitateľky a čitatelia, všetkým ďakujeme za vašu účasť v súťažiach a výhercom blahoželáme! Vyhodnotenia z roku 2022 nájdete tu: Vyhodnotenie súťaží 2022
Vážené čitateľky a čitatelia, všetkým ďakujeme za vašu účasť v súťažiach a výhercom blahoželáme!