Odvážna

Napísal Ingrid Abrahámfyová 19. september 2010

Dnes skutočne nie je „trendy“ mať doma vitrínu plnú porcelánových figúrok. Ale vlastniť čosi od Simony Janišovej, to by mohlo byť pozoruhodné...


femme: Ako čerstvá absolventka ste na konci jednej etapy a zároveň na začiatku druhej. Ktorým smerom vykročíte?

Simona Janišová: Už počas štúdia som dobre vedela, že na mňa nikde na Slovensku nebude čakať pracovné miesto v mojom odbore. Tak som prirodzene smerovala k tomu, aby som si podmienky na tvorbu a teda aj živobytie, vytvorila sama. Začala som len teraz v auguste, maličkým ateliérom v Bratislave. Myslím, že sa ešte musím veľa učiť a veľa vidieť, preto sa snažím dostať na zahraničné rezidenčné pobyty, ktoré by mi poskytli nové skúsenosti a reálny pohľad na bežný chod keramickej dielne. Až teraz, keď už som preč z pohodlného náručia školy sa ukáže, čo vo mne je.


femme: Ako jedna z mála sa venujete figurálnemu námetu a to aj v úžitkovom „sektore“...

Simona Janišová: Komorná plastika predstavuje vlastne klasickú polohu porcelánovej tvorby. Moja orientácia na figúru vznikla prirodzene, keďže som vždy radšej modelovala postavy, ako vymýšľala nový hrnček. Zo všetkých oblastí výtvarného umenia sú však „úžitkové disciplíny“ akosi najbližšie k človeku, preto ich mám veľmi rada. Každý z nás sa dennodenne stretáva s výsledkami tejto oblasti, keďže ich používa a k niektorým si dokonca vytvorí takmer intímny vzťah. Porcelánové súpravy sa niekedy dedia a viaže sa na ne rodinná história. Preto sa snažím zákazníka osloviť nielen prostredníctvom remesla a dizajnu, ale chcem mu sprostredkovať aj emocionálny zážitok, prípadne v ňom vzbudiť zvedavosť a vyvolať otázky. K tomuto účelu využívam figúru ako zrozumiteľný komunikačný prostriedok, ktorým reflektujem aktuálne témy. Tiež parafrázujem naratívne výjavy typické pre porcelán, akou je napríklad aj lovecká tematika. Výsledok môjho úsilia sa potom pohybuje na hranici voľnej a dizajnérsko-úžitkovej tvorby, pričom miera jednotlivých zložiek môže byť od diela k dielu rozdielna. Preto môžem niektoré svoje práce nazvať produktmi a iné dielami.


femme: Vaša kolekcia erotických doplnkov iste vyvoláva rôznorodé ohlasy, čo bolo podnetom k jej vytvoreniu?

Simona Janišová: Súprava erotických pomôcok s názvami odvodených od citosloviec „Ach!, Och! a Au!“ je súčasťou mojej diplomovej kolekcie, pre ktorú bola inšpiráciou zabudnutá tradícia svadobných výbav. Samozrejme, keď som navrhovala výbavu pre dnešnú nevestu, poňala som ju svojským spôsobom. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že upozorňujem na to, ako si dnes žena v rôznych smeroch musí vystačiť sama, ba mohlo by vzniknúť podozrenie, že svojho ženícha vlastne ani nepotrebuje. Opak je však pravdou, pretože podnetom pre vznik týchto falických objektov, ale aj iných častí kolekcie, bol môj obdiv k niektorým mužom. Oni boli hlavnou inšpiráciou tejto práce.


femme: Aká dlhá je cesta od návrhu po tanier?

Simona Janišová: Pri predmetoch s úžitkovou funkciou sa venuje mimoriadna pozornosť vytváraniu nového tvaru. Niekedy rozhodujú milimetre o tom, či sa bude výrobok nielen efektívne vyrábať, ale hlavne používať. Preto, ak ide o nádoby určené napríklad pre stolovanie, od prvého návrhu po zavedenie do výroby môže viesť až niekoľkoročná cesta. Samozrejme, aj pri vytváraní figurálnych plastík sa prihliada na možné deformácie, spôsobené množstvom faktorov vplývajúcich na výsledný produkt. Pri výrobe treba rátať s možným krivením pri sušení, praskaním či celkovým zmršťovaním výrobku spôsobeným výpalom..…


femme: Skúsenosť ukazuje, že ak ľudia nie sú zvyknutí na kvalitu, nie sú ochotní za ňu platiť. Ako rozpoznáme kvalitný porcelán a keramiku?

Simona Janišová: Kvalitný porcelán a keramika by mali byť remeselne čisto vyrobené a zároveň nápadité a inovatívne. Určitú záruku kvality ponúka značka. Výrobky veľkých porcelánok dodržiavajú technologické výrobné postupy a väčšinou používajú prvotriedne materiály. Kolekcie sú dotiahnuté až po obalový dizajn. Lenže, ani toto všetko ešte nezaručuje špičkovú kvalitu výrobkov. Podľa mojich skúsenosti ju nájdeme skôr u malosériových výrobcov a autorov, ktorí sú pri navrhovaní a v práci s dekórom nápaditejší a odvážnejší. Kvalita nemusí byť nutne spojená len s vysokou cenou. Pokiaľ vieme, čo sa za vznikom výrobku ukrýva, môže sa nám zdať jeho hodnota v skutočnosti vyššia, než je stanovená cena. Presne tak to môže byť aj s výrobkami z Číny, ale obrátene. Na scénu však vstupujú ďalšie zložité otázky súvisiace s lacnou produkciou, akou je napríklad práca detí, či dopad na životné prostredie, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú naše rozhodovanie o kúpe. Podobnými témami sa budeme zaoberať začiatkom nasledujúceho roka počas výstavno - edukatívneho podujatiu, ktoré pripravujeme so združením Denamit.

 

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.