Čo je to dizajn, predizajn...?

Od rána do večera nás obklopujú výsledky rôznych dizajnérskych aktivít... Pojem dizajn sa však nevzťahuje len k výrobkom vysokej estetickej kvality.Tak ako slovo značka nie je synonymom kvalitného výrobku, ani slovo dizajn nie je synonymom výtvarnej kvality predmetu.

freepik_design_word_font_24

Označuje výtvarný návrh, nákres... ktorý sa podieľa na konečnom vzhľade predmetu alebo realizácie spájajúcej účel a estetický zámer.

Styling znamená (zjednodušene povedané) modifikáciu vonkajšieho vzhľadu so sklonom absorbovať módne trendy a vyhovieť vkusu spotrebiteľa.

Redizajn je kvalitatívne vyšší druh stylingu (respektíve priemyselného dizajnu); vylepšuje predchádzajúce východiskové kvality.

Predizajn označuje hľadanie, experimentovanie, ktorého cieľom je cizelovanie foriem (pred vznikom konečnej podoby realizácie).

Totálny dizajn zahŕňa vývoj, realizáciu a uplatnenie priemyselného návrhu spolu s komplexnými otázkami marketingu, propagácie atď.

Globálny dizajn je výsledkom snáh autorov podieľajúcich sa na riešení globálnych problémov - napríklad pri zohľadňovaní nedostatku surovín, energií...

Grafický dizajn sa venuje vizuálnej komunikácii predovšetkým prostredníctvom písma, tvaru, farby... Do tejto kategórie patria znakové systémy masovej komunikácie, informačné systémy, výstavné podujatia, obalový dizajn, plagáty a knihy, knižná grafika a písmo, filmová a televízna grafika, logotypy, logogramy, piktogramy...

Dizajn prostredia sa zaoberá humanizáciou prostredia, inak povedané harmonizáciou prostredia s jeho užívateľmi. Ide o architektonický a interiérový dizajn či dizajn pracovného prostredia (ktorého prvkami sú výrobné prostriedky, pomôcky, odevy, používané informačné systémy...)

Urbanistický dizajn je súčasťou architektonických komplexov. Do tejto kategórie patria samostatné funkčné objekty drobnej architektúry, objekty špeciálnych funkcií alebo prvky dotvárajúce atmosféru priestoru.

Zdroj foto: Freepik

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.