Cítite, že kariéra "puťky domácej" nie je to pravé orechové?

Potrebujete samostatnosť, nezávislosť a primeranú úctu? Premyslite si, ako na to. Úspech v akejkoľvek činnosti je výsledkom schopností, možností, priebojnosti a kúska toho šťastia, čo je ako "muška zlatá"...

kariera 1000x650

Ako tieto činitele navzájom prepojiť a nastúpiť cestu pracovných úspechov a skvelej kariéry? Napríklad takto:

1. Nájdite sa!

Zvážte okolnosti: svoje vzdelanie, záujmy, skúsenosti, osobnostné kvality či nedostatky a rozhodnite sa pre pracovnú činnosť, v rámci ktorej môžete vyniknúť. Vyberte si však niečo, čo má budúcnosť. Rady okolia neste v evidencii, ale oddeľujte zrno od pliev a v konečnom dôsledku dajte iba na seba: na svoj inštinkt, zdravý rozum a cieľ, ktorý sledujete. Nechoďte hlavou proti múru, ale nenechajte sa ani odradiť. Ak je riziko znesiteľné, kráčajte za vytýčeným cieľom bez zbytočného váhania.

2. Nezahadzujte sa!

Vyhýbajte sa úvahám typu "to mi stačí". Ak chcete niečo dosiahnuť, nemôžete sa uspokojiť s hocičím a pracovať pod diktátom nejakého hlupáka. Pokiaľ neprichádza do úvahy založenie vlastnej firmy, vyhnite sa malým "firmičkám", ktoré nielenže neponúkajú nijaký kariérny postup, ale ani základné "pravidlá hry" vyplývajúce zo zákona. Veľké, zavedené firmy zahŕňajú celý rad kariérnych stupňov a medzistupňov, ako aj snahu nedlhovať svojim zamestnancom žiadne peniaze; naopak, usilujú sa prostredníctvom odmien oceniť a stimulovať ich výkon a zodpovednosť. V niektorých firmách však vládne tendencia prijímať na vyššie posty "ľudí zvonku", zachovávať predpojatosť voči ženám alebo v duchu hlboko zakorenených pravidiel minulosti odmeniť postupom priemerného Ďurka, lebo "za tých pätnásť rokov, čo je vo firme, si to zaslúži". Vo všetkých uvedených prípadoch nestrácajte čas a hľadajte si nové miesto uplatnenia.

3. Majte na zreteli že...

...bez znalosti minimálne jedného svetového jazyka (najlepšie angličtiny) sa jednoducho nezaobídete. Slovensko a jazykovo blízke Česko sú dve malé európske "placky", ktorých hranice dnes prekračuje každá väčšia firma. Základné počítačové znalosti a schopnosť "nabehnúť" na potrebný počítačový program je rovnako samozrejmosťou. No a do tretice nezabúdajte na ďalšie vzdelávanie - čím je človek univerzálnejší ("medziodborovejší"), tým väčšie sú jeho predpoklady, že bude stúpať po kariérnom rebríčku.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.