Finančná gramotnosť

Napísal Katarína Országhová 28. február 2013

Niektoré školy zaradili do vyučovacích osnov aj finančné vzdelávania, avšak drvivá väčšina obyvateľov Slovenska sa v škole túto zručnosť nenaučila.


Marek Andrejčák zo spoločnosti Salve Finance radí už niekoľko rokov, ako rozumne hospodáriť s finančnými prostriedkami. 
Hovorí: „Dobrá správa je, že sa dá naučiť finančnému plánovaniu a finančnej gramotnosti.“

Aktíva a pasíva – poznaj svoj rodinný roupočet!

Prvý krok na ceste k dobrému riadeniu financií je poznať svoj rodinný rozpočet. Vedieť a poznať svoje aktíva a pasíva. Rozdiel medzi nimi je jednoduchý. Aktívum je vlastne druh majetku, ktorý nejakým spôsobom zarába ďalšie peniaze,“ vysvetľuje Marek Andrejčák. Môže ísť napríklad o nehnuteľnosť, ktorá sa ďalej prenajíma, životné poistenie, cenné papiere a pod.
Na druhej strane sú pasíva. Pasívum financie nezarába, skôr naopak, vyžaduje si ich. Ide o výdaje na bývanie, stravy, záľuby, dovolenku, cestovanie a pod. Do tejto kategórie zaraďujeme aj pôžičky, úvery,“ vymenováva odborník zo spoločnosti Salve Finance.
Aktíva a pasíva majú spoločnú vlastnosť. Každý, kto chce realizovať vlastné finančné sny, musí ich mať pod kontrolou.

Princíp 60, 20, 10 a 10
Marek Andrejčák pokračuje: „Existuje niekoľko princípov ako riadiť aktíva a pasíva. Odporúčam princíp: 60, 20, 10 a 10.“

Životný štandard - 60% z príjmov
- 60%
z príjmov používajte na životný štandard, t. j. na platenie bývania, stravy, oblečenia, cestovania, hobby, škola a pod.
- 20 % použite na sebarozvoj alebo ich investovať do podnikania- spolupodnikania, takto si budovať budúce aktíva/príjmy.
- 10 % je vhodné použiť na vytvorenie železnej rezervy, teda vytvoriť si nimi krátkodobé úspory a v prípade nepredvídateľných okolností ich použiť.
- Posledných 10 % investujte do dlhodobých úspor napr. životné poistenie, stavebné a dôchodkové sporenie.

Privyrábanie
Ak príjmy nestačia na krytie výdavkov a vytvárania si aktív do budúcnosti  je dôležité sa poobzerať po ďalšom príjme - privyrábania si. O finančnej nezávislosti skoro každý z nás sníva. Len ľudia zabudnú, že je potrebné na tom dlhodobo pracovať. Finančná nezávislosť nie je sen, je to rozhodnutie.

Viac informácií na www.salvefinance.sk

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.