Ako predísť bankrotu v osobných financiách

Napísal Elena Brezovská 04. september 2011

Každý z nás disponuje určitými finančnými prostriedkami, ktoré majú pokryť nutné výdavky na život.


Čo však robiť, ak je výdavkov viac ako príjmov? A ako predísť bankrotu v osobných financiách? Dennodenne sú predkladané ponuky na lepšie výrobky a služby, ktoré sú často spojené s cestou ako si jednoducho zobrať úver. Avšak za rýchle a nepremyslené  zadĺženie, sa často platí vysoká cena osobného bankrotu.

Viac šetriť menej míňať
Rodinný rozpočet tvoria príjmy a aj výdavky. Je potrebné, si stanoviť priority vo financiách a väčšie výdavky si naplánovať. Marek Andrejčák zo spoločnosti Salve Finance radí: „V dnešnej dobe zmien, je dôležité menej míňať a viac šetriť.“ Všeobecne sa odporúča si odkladať na horšie časy 10 % zo súčastného príjmu. Takto odložené peniaze potom investovať do zakúpenia aktív, ktoré ďalej prinášajú financie a tak sa zabezpečiť do budúcnosti.

Veľa úverov
Avšak sú prípady, keď nastanú nepredvídateľné okolnosti a chýba finančná rezerva. Alebo neplánovane vyvstane väčší výdavok na nákup tovaru alebo služby. Tieto situácie sa potom často riešia rôznymi úvermi a nastáva kolotoč, kde ďalším úverom sa spláca predchádzajúci. V takýchto prípadoch Andrejčák odporúča: „Určite má význam poradiť sa s nezávislým odborníkom ako prípadne konsolidovať úvery.“ Pri splácaní úveru je však potrebné vytvárať si opäť finančnú rezervu. V zahraničí je bežné, že členovia strednej vrstvy pracujú v dvoch zamestnaniach a preto ak nestačia príjmy, odporúča nájsť si ďalšie zdroj príjmu.

Rozložiť riziko
Aj počas súčasnej finančnej krízy je potrebné vyhodnotiť správne situáciu a nepodliehať panike. Marek Andrejčák odporúča pri investovaní rozložiť riziko do troch oblastí a to nasledovne: „krátkodobé, strednodobé a dlhodobé investovanie  financií.“ Pre krátkodobé investovanie odporúča napr. bankové produkty, ktoré je v prípade potreby možné okamžite čerpať. Zo strednodobých to môže byť napr. produkt kolektívneho investovania ako sú podielové fondy na obdobie 3-5 rokov a na koniec sú do dlhodobé investičné zámery na obdobie od 5 rokov a viac. „Napríklad to môžu byť akciové fondy, prípadne nákup samotných akcií konkrétnej spoločnosti,“ uvádza Andrejčák. Ale samozrejme, existuje mnoho ďalších možností, ktoré by mali vychádzať z možností a potrieb konkrétneho jedinca.

Nezávislý a kvalitný odborník
Pri investovaní sa odporúča obrátiť sa na nezávislého odborníka. Nejde len o odborné rady, ale aj aký komplexný servis ohľadne investovania, ktorý  môže poskytnúť a na jeho základe si vybrať dobre a kvalitne. „V dnešnej dobe je to o to dôležitejšie, pretože  vznikajú neustále zmeny na finančných trhoch, na ktoré vplýva svetová ekonomika a politika,“ uzatvára Marek Andrejčák zo spoločnosti Salve Finance.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.