V znamení kríža

Mnohé symbolické zobrazenia sa používali a používajú dodnes, na povzbudenie svojich politických či náboženských priaznivcov. V dávnej minulosti rozvinuté náboženstvá, u ktorých to bolo povolené, disponovali s veľkou zásobou premyslenej symboliky.

Poznáme veľa typov krížov, ktoré sa vyvinuli stáročiami a nadobudli časom najrôznejšie významy. Staroveké egyptské náboženstvo využívalo často symbol nílskeho krížu – ANCH, ktorý je hieroglyfickým znakom a symbolizuje pozemský a večný život. Dodnes sa zachoval zobrazený aj na egyptských kartušiach v Luxore.

Koptský kríž

kopt_k

Ujal sa v Egypte potom, čo tam zaviedol sv. Marek kresťanstvo a vznikol kombináciou dvoch symbolov egyptského anch a latinského kríža. Jednu z jeho verzií prijali aj etiópsky kresťania.

Keltský kríž

kelt_k

Predpokladá sa, že pôvodne išlo o slnečný symbol, neskôr symbol Božej lásky k ľuďom.

Svätoondrejský kríž

svond_k

Typický kríž v tvare písmena X, na ktorom zomrel sv. Ondrej. Je obľúbený v heraldike a nachádza sa aj na vlajke Škótska a Jamajky.

Kríž sv. Petra 

svpe_k

Je otočený latinský kríž, na ktorom bol ukrižovaný sv. Peter. V súčasnosti sa objavuje ako symbol výsmechu voči cirkvi u sekty satanistov.

Maltézsky kríž 

malt_k

Bol symbolom rytierského rádu, je symbolom ochrany a preto sa stal znamením rôznych charitatívnych organizácií.

Kríž sv. Brigity

svbrig_k

Tento kríž má pravdepodobne predkresťanské korene a predpokladá sa, že išlo o keltskú bohyňu. Obvykle sa splieta z trávy na Hromnice (náboženský sviatok Obetovania Pána ) a vždy sa slávi na 40. deň po jeho narodení.

Grécky kríž

grecky_k

Má všetky štyri ramená rovnako dlhé, ako symbol kresťanov sa ujal v 4. storočí a rozšíril po celom svete .

Krstný kríž

bapt_k

Je to osemramenný kríž, ktorý sa objavuje pri krste, lebo číslo osem vyjadruje znovuzrodenie. Tiež odkazuje na osem dní, ktoré uplynuli medzi Kristovým vstupom do Jeruzalema a Zmŕtvychvstaním.

Latinský kríž

latin_k

Prijatím Milánskeho ediktu z roku 313 minulého storočia bola potvrdená náboženská tolerancia a kresťanstvo bolo uznané za náboženstvo. Predtým boli kresťania prenasledovaní, preto si zvolili za svoj tajný symbol ICHTIS (grécky ryba). Používal sa na tajné označenie miesta, kde sa kresťania stretávali. Neskôr, keď nebezpečenstvo pominulo, sa stal symbolom kresťanstva LATINSKÝ KRÍŽ. Univerzálny latinský kríž má dnes rôzne podoby podľa konfesie. Protestantské cirkvi používajú jednoduchý kríž, ako symbol zmŕtvychvstania, katolícka cirkev používa krucifix ako symbol obete Spasiteľa a ruský ortodoxný kríž symbolizuje rovnováhu medzi spásou a zatratením. Naklonené rameno na spodnej časti kríža vyjadruje nebo, kde pôjdu kajúcnici a peklo, kde je miesto pre hriešnikov.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.