Mozog

V mozgu sa nachádzajú milióny buniek a je ich približne 167 krát viac ako sa nachádza obyvateľov na zemi. Každá jedna z buniek je však výkonnejšia ako štandardný počítač.

Mozog je rozdelený na dve hemisféry - pravú a ľavú. Každej z nich prináležia určité schopnosti a keď je jedna z hemisfér aktívna, tá druhá prechádza do uvoľneného stavu spojeného s vlnami Alfa.

Ľavá hemisféra mozgu sa sústreďuje na rozvoj: jazyka, logiky, počítania, písania, notorických reakcií a uvedomovania si času. Zameriava sa na rozvoj fyzickej, matematicko -logickej a jazykovej inteligencie.
Pravá hemisféra mozgu sa zameriava na duševné činnosti, ktoré sú závislé od: sluchového a zrakového vnemu (hudba, farby), predstavivosti a má prevahu v uvedomovaní si komplexných súvislostí. Rozvíja hlavne tvorivú a emocionálnu inteligenciu jedinca.

Pre dostatočný rozvoj osobnosti a inteligencie, je potrebné rozvíjať obidve mozgové hemisféry. Experimenty potvrdili, že len nesprávny spôsob učenia potláča jednú z duševných vlôh a preto je nevyhnutné rozvíjať všetky činnosti. Úspech pramení v aktívnom používaní obidvoch hemisfér a vytváraní rovnováhy medzi nimi. Na overenie tohto systému platí napríklad znalosť jazyka, kde sa zapája práve ľavá strana mozgu, využíva sa logika, analýza a usporiadanie. Činnosť pravej strany mozgu sa prejavuje vo chvíľach pohody a uvoľnených okamžikoch. Práve vtedy vás zväčša napadnú dobré nápady aj riešenia a ľava hemisféra v tom čase oddychuje. Na dosiahnutie rovnováhy je dobrý tzv. mozgový tréning.

Mozgový tréning:
Rozvíjajte svoje schopnosti vo vašich koníčkoch.
Učte sa cudzie jazyky.
Čítajte knihy.
Zaznamenávajte si dôležité faktografické údaje a zapamätajte si ich.
Osvojte si schopnosti logického jednania a argumentácie.
Rozvíjajte motorické a fyzické schopnosti.
Počúvajte hudbu a snažte sa jej porozumieť.
Zvyšujte si emocionálne a sociálne schopnosti voči sebe ako aj druhým.
Neobávajte sa a nehanbite sa prejaviť svoje pocity voči sebe aj druhým.
Správajte sa k sebe ako k najlepšiemu priateľovi a buďte k sebe úprimný.
Naučte sa pravidelne dať oddych mozgu v podobe ticha alebo krátkych prestávok.

Čas vyhradený na prestávku mozgu má trvať od 5 do 10 minút. Prestávka môže byť aktívna, vtedy cvičíte, tancujete, vykonávate krátkodobé domáce práce (vynesiete smeti), spievate, krátko sa prechádzate či hráte na hudobný nástroj. Medzi pasívny oddych patrí meditácia, denné snívanie alebo odpočívate.
Aby ste sa mohli zdokonaľovať, potrebujete vlastné sebapoznanie. K dosiahnutiu je potrebná hlboká relaxácia a ponorenie sa do vlastného vnútra. Na dosiahnutie tohto poznania slúži umenie meditácie, autosugescie a autohypnózy. Vhodnou metódou je aj alternatívne dýchanie nosnou dierkou, pri ktorej jednou dierkou nadýchnete a druhou vydýchnete. Dokážete sa tak sústrediť na to, aby ste dýchali pomaly a zhlboka, pričom sa nielen uvoľníte , ale naviac sa do mozgu dostane viac kyslíka. Teraz záleží len na vás, ktorú forma vás oslovila najviac a vyberiete si ju ako najvhodnejšiu.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.