Pamäť a slovná zásoba

Schopnosť pohotovo sa vyjadrovať a vládnuť bohatou slovnou zásobou je zárukou k úspechu v škole a v profesnom živote. Potešujúce je, že verbálne schopnosti si môžete neustále zlepšovať.

vocabulary18

Aby sa vaša slovná zásoba zväčšovala a verbálna komunikácia zlepšila, potrebujete vedieť niekoľko pravidiel, ktoré sa dajú hravou formou zvládnuť. Pre základy cudzieho jazyka vám stačí zvládnuť len tisíc slov, ale keď budete hľadať medzi nimi rozličné súvislosti, využívať ich, kombinovať a hrať sa s nimi, vaše verbálne schopnosti sa rozšíria.
Priemerná slovná zásoba písomného prejavu sa pohybuje od 900 do 1000 slov, priemerná slovná zásoba ústneho prejavu je od 1000 do 1100 slov a priemerná pasívna zásoba je 5000 slov.

1. krok – pridávajte si slová
Napríklad na každý deň si vyberte jedno nové slovo, ktoré si počas dňa niekoľkokrát opakujte a vkladajte ho do rôznych kontextov, čím si pamäť stále udržiavate v pohotovosti.
Zaznamenávajte si nové slovíčka do špeciálneho zoznamu a najnovšie si umiestnite napríklad k pracovnému stolu, aby ste ich mali stále na očiach, pokiaľ sa nestanú súčasťou vašej dlhodobej pamäti.

2. krok – kúpte si vreckový slovník cudzích slov a synonymický slovník.vPráve synonymický slovník je najlepším pomocníkom pre rozširovanie slovnej zásoby.

3. krok – naučte sa metódu rýchleho čítania
Aby ste zvládli spôsob rýchleho čítania, pridŕžajte týchto odporúčaní:
a, motivujte sa k rýchlemu čítaniu
b, vyhľadávajte kľúčové slová a myšlienky
c, snažte sa porozumieť významu celkového textu, než jednotlivým slovám, knihu majte v primerane vzdialenosti a používajte záložku na sledovanie textu, aby ste sa v ňom nestratili

4. krok – čítajte veľa a rôznorodé žánre

5 .krok – nezabúdajte na koncentráciu, akonáhle mozog prestane vnímať, dajte mu oddych na prestávku

6 .krok – text si najlepšie zapamätáte, keď si vypichnete kľúčové slová a informácie, ktoré si môžete zaznačiť do poznámok

7. krok – rozvíjajte schopnosti logického myslenia
Pod logikou myslenia sa myslí, porozumenie slovám, ich významu a súvislostiam medzi nimi. Zamerajte sa na rôzne slovné hádanky, hlavolamy alebo logické tvrdenia.
Príklad: Logické tvrdenie je také tvrdenie, pokiaľ sú základné tvrdenia pravdivé a musí byť aj záver pravdivý.
1a,
A=B
B=C
A=C

1b,
B=C
A=C
A=B
Skúste určiť, ktoré z tvrdení je správne, výsledok nájdete na konci textu.

8. krok – učte sa cudzie jazyky
Aby ste si svoje jazykové a verbálne schopnosti udržali na dobrej úrovni, skúste sa každých desať rokov naučiť nový jazyk. Jednoduchá metóda je tá, ktorou sa učia deti. Tie sa najskôr naučia určitú slovnú zásobu, potom sa pokúšajú vytvárať rôzne spojenia a nakoniec príde gramatika.

9. krok – naučte sa rozlišovať rôzne časti slov
Slová sú často tvorené z predpôn a prípon, keď si uvedomíte ich význam, rozšíri sa vám aj slovná zásoba. Zároveň vám bude jasný aj koreň slov a tým aj mnoho ďalších nových slov, ktoré ste predtým nepoznali.

Výsledok: 1a je správne

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.