Doživotné vzdelávanie...

... významne ovplyvňuje kvalitu osobnosti - bráni ustrnúť na mŕtvom bode uprostred cválajúceho sveta. Nevešajte na kliniec vzdelávanie!

study family 17

Už dávno prestalo platiť pravidlo, že vzdelávací proces sa končí zatvorením školských brán... Opak je pravdou: škola viac-menej "iba" nastavuje na ďalšie vzdelávanie. Tento fakt sa odráža vo všetkých typoch profesií. S výnimkou zázračných talentov pohybujúcich sa na hranici génia a vyznávačov "striktne prírodného" životného štýlu si dnes so školskými vedomosťami vystačí už len málokto.

Napredovanie vo svojej profesii a budovanie kariéry však nie je jediným dôvodom doživotného vzdelávania. Trvalé rozširovanie vlastných obzorov uľahčuje každodenný život a tým zlepšuje kvalitu života celej rodiny . Je neodškriepiteľné, že permanentné vzdelávanie (odborné i záujmové) za a) zlepšuje mentálnu kondíciu a ekonomické vyhliadky; za b) je dobrou osobnou vizitkou; za c) upevňuje sebavedomie. Nemalo by preto stáť mimo zorného poľa ani u žien na materskej "dovolenke" či žien, ktoré sa rozhodli pre plný úväzok v zamestnaní "starostlivosť o deti a rodinu".

Západoeurópske a americké kurzy zamerané na všetky možné témy a zručnosti, ako aj vysokoškolské štúdium seniorov sú dobrou inšpiráciou. A prečo si tiež nedopriať - mimo napredovania vo svojej profesii a držania kroku s cválajúcim svetom - aj nejaké tie radosti? Na vyludzovanie klavírnych tónov vlastnými rukami, vtipné konverzovanie v cudzom jazyku či prenikanie do zákutí politológie nie je podmienkou vek dvadsať rokov ani čistý register životných skúseností... Inak povedané: investovať do svojej mozgovej kapacity sa vždy vyplatí - skôr či neskôr, bezprostredne či sprostredkovane... Aj na úkor nedokonale vyleštených kachličiek alebo nevyžehlených uterákov! Vzdelaná a rozhľadená matka bude pre svoje deti určite výraznejším vzorom ako dokonalá gazdinka túžiaca po sterilnej podlahe, na ktorej možno povečerať...

Podľa názoru psychológov však u nás ešte stále dospelí ľudia radšej pracne hľadajú množstvo dôvodov, prečo nemôžu študovať, než by urobili jednoduché opatrenia, aby študovať mohli. Jedným z najčastejších protiargumentov doživotného vzdelávania je, že "dospelá hlava sa ťažko učí". Podľa výskumov patrí uvedená výhovorka k najhlúpejším, pretože čím viac je mozog trénovaný, tým viac dokáže! Dospelí ľudia sa jednoducho učia inak ako deti. Výhodou detí pri učení je, že majú "čistejšiu" hlavu a nemusia prekonávať rôzne stereotypy, výhodou dospelých je zasa skutočnosť, že majú vedomosti a skúsenosti, na ktorých môžu stavať. Platí to pre všetky druhy poznatkov, vrátane jazykových.

Čo pomáha napredovať v procese sebavzdelávania:

- Vedomé potlačenie lenivosti.

- Cielené uprednostňovanie rozvoja vlastnej osobnosti pred vedľajšími, nepodstatnými činnosťami. U mnohých žien to znamená nutnosť trvalého pripomínania si, že svet stojí na rozvoji myslenia, vedy, umenia, techniky, komunikácie a nie na vyleštenej kuchyni ako z reklamných obrázkov.

- Vytýčenie si krátkodobých a dlhodobých cieľov s reálnym základom.

- Výber správnej formy: niekto má výrazné sklony samouka, iný potrebuje študovať a pracovať v kolektíve...

- Vymedzenie konkrétneho času na učenie a eliminácia všetkých rušivých faktorov.

- Sebaodmeňovanie za každý významný posun vpred.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.