Ako si vybaviť kvalitný a rýchly úradný preklad?

Najradšej máme, keď sa od nás nič nevyžaduje. Nie je to ale možné, najmä keď ide o formálnu úradnú komunikáciu. Zvlášť so špecifickými požiadavkami treba počítať, keď pracovne, študijne alebo i súkromne pôsobíme v zahraničí.

Stále totiž máme záväzky aj voči tunajším úradom, kde od nás začnú vyžadovať úradný preklad dokumentov.

Žena v spleti formálnych záležitostí úradných prekladov

U žien takmer zakaždým vyhráva dar reči, len málokedy riešia komunikačné problémy. Svoj rečnícky talent dokážu zužitkovať všade, výnimkou nie je ani úradné prostredie. Obzvlášť sa oceňuje cudzojazyčný talent, avšak na formálnych stranách prekladaných dokumentov je spätý so záväzným obsahom a štýlom.

shutterstock_110823

Zdroj foto: Burdun Iliya / Shutterstock.com

Predurčuje ich tak kvalitný úradný preklad len v úzkej spolupráci s poverenými prekladateľmi Ministerstvom spravodlivosti. Totiž od prekladov v úradnom styku sa vyžaduje absolútna doslovná zhoda s pôvodným textom originálu. V spisoch sa tiež predpokladá zvýšená frekvencia odborných termínov z istej spoločenskej oblasti, na čo je dôležitý profesionálny preklad. 

Najčastejšie sa stretávame s úradnými prekladmi dokumentov pre podnikanie v zahraničí, sobáš, v prípade narodenia, úmrtia alebo vystavenia lekárskej správy. Výnimkou nie sú ani špecifické formálne záležitosti pre vystavenie úradného prekladu dokumentov do verejných súťaží, pre predaj alebo kúpu nehnuteľnosti či auta. V podstate sa požadované dokumenty k úradnému prekladu opakujú, čo je pre rýchle a kvalitné vystavenie výhodou.

Expresné vyhotovenie úradných prekladov

Kvalitné úradné preklady sa realizujú pri dodržaní všetkých náležitostí aj požadovanej formy. Úradné preklady formálne poznáme podľa toho, že nesú odtlačok okrúhlej pečiatky a prekladateľskú doložku. Tou sa profesionálny prekladateľ zaväzuje, že preklad je v zhode s pôvodným znením predkladaného dokumentu.

Prekladateľské agentúry pracujú na materiáloch expresne rýchlo, niekedy s dodaním prekladu do 24 hodín a menej. Všetko záleží od typu dokumentov a komunikovaného svetového jazyka. Výhodou je, že na prekladateľské agentúry sa dnes môžeme obrátiť osobne alebo elektronicky a rovnakým spôsobom si stanoviť termíny, ceny za službu a možnosti úhrady.   

1 Komentár

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.