Sny

Najviac snov sa nám zobrazuje v tzv. fáze REM (rapid eye movement), napriek tomu sa nám sníva hocikedy počas nášho spánku. Sny sa v závislosti od fázy, v ktorej sa snívajú líšia svojou dĺžkou a emóciami, ktoré prežívame v tom momente.

spanok 1200x800

Podľa laboratórneho výskumu sa preukázalo, že sny sa zdajú každému. Nie každý si ich ale pamätá.  Zabúdanie snov má mnoho príčin. Jednou z nich je, že sny neboli dostatočne intenzívne, preto si ľahšie zapamätáme podivnejšie až absurdné sny, alebo s nejakým významom. Podrobne prerozprávať sen je zložité, vždy sa objavia „slepé“ miesta, na ktoré si nedokážeme spomenúť. Vtedy nastupuje opäť fantázia. Ak si sny chcete dobre zapamätať, skúste si ich po prebudení zapísať.

Obsah snov býva rôzny a môže odrážať udalosti bežného dňa, ale zvyčajne sny nedávajú logický význam. Dá sa zo snov niečo vyčítať? Na  ich výklad existuje veľa názorov. Jedným z nich presadzoval Carl Jung (1875-1961) a Sigmund Freud (1856-1939). Zakladateľ analytickej psychológie Carl Jung, zastával teóriu, že zmyslom snov je odhaľovať podstatu problémov. Podľa Freuda majú sny dve základné funkcie. Sny sú ochrancovia nerušeného spánku, alebo plnia prianie snívajúceho, ktoré sú väčšinou nesplniteľné. Domnieval sa, že pomáhajú aj k riešeniu emočných problémov. Jeho kniha Výklad snov, vyšla prvýkrát v roku 1899 a patrí k jeho najznámejším.

Naši predkovia sny prijímali ako správy od bohov, a nehľadali v nich predpovede o budúcnosti. O výklad snov sa pokúšali ľudia už v praveku, v staroveku a príbehy o snových predpovediach a zjaveniach sa objavujú aj v knihe kníh – Biblii. S objavom písma došlo k súpisu pravidiel  vykladania jednotlivých snov. Najstarší dochovaný snár pochádza z 2. storočia, ktorý spísal grécky spisovateľ Artemidos  z Efezu. Toto dielo sa stalo základom mnohých neskorších spisov o výklade snov.

Pred Freudom, čiže pred objavom psychoanalýzy, sa problematikou snov zaoberali ďalší jeho predchodcovia. Grécky filozof Aristoteles (384p.n.l.-322p.n.l) ako prvý vymedzil sen ako duševnú činnosť. Bol presvedčený, že na snívanie pôsobia rozličné podnety zvonka. Ďalším bol Karl Albert Scherner (1825-1889), ktorý sa priklonil k názoru, že v sne dochádza k útlmu duševnej činnosti, čím sa mení poznávanie a predstavovanie, ale zároveň sa povzbudzuje fantázia. Yves Delage (1854-1920) sformuloval myšlienku, že sny odhaľujú ľudské nevedomie.

Sny intenzívne, absurdné, pozitívne či s negatívnym nábojom, sú našim vnútorným hlasom ľudského nevedomia, ktorý hľadá kompromis medzi realitou  a spôsobom, akým ju vnímame.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.