Bezpečnosť detských ihrísk je opäť hrozená

Poslanci schválili zrušenie Zákona č. 371/2019 o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Argument ministerstva, že ide o „neprimerane prísnu reguláciu“, neobstojí, pretože zákon vychádza z platnej európskej legislatívy, upozorňujú odborníci.

dieta_hojdacka_spinalis

Bezpečnosť detských ihrísk je znovu ohrozená. Zákon č. 371/2019 o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska, ktorý mal platiť od januára minulého roka, už poslanci Národnej rady SR zrušili bez náhrady. Dôvodom je podľa Ministerstvo hospodárstva SR neprimerane prísna regulácia. Zrušením zákona bez náhrady sa ministerstvo chce vyhnúť stavu, že vlastníci detských ihrísk budú nútení tieto ihriská zrušiť a tiež stavu, keď nebudú mať v podmienkach SR ani ďalšie subjekty záujem budovať nové detské ihriská práve z dôvodu neprimerane prísnej regulácie. Odborníci tieto zdôvodnenia spochybňujú. „Zákon nešiel nad rámec platnej a pre Slovensko záväznej európskej normy EN 1176. No keďže absentovali kontrola a sankcie, jej dodržiavanie bolo v mnohých prípadoch nedostatočné,“ upozorňuje autorizovaný architekt Juraj Jurík zo spoločnosti Študio-21 plus. Spoločnosť sa zaoberá stavebnou, projekčnou a konzultačnou činnosťou, a to najmä v oblasti detských ihrísk, exteriérových športových prvkov, cyklostojanov, ako aj smart riešeniami v mestách. Práve zrušený zákon mal zaviesť systém kontroly dodržiavania povinností prevádzkovateľov, ako aj sankcie v prípade ich porušenia. „Existencia zákona mala zabezpečiť, aby sa norma reálne dodržiavala Tým mal prispieť k skutočnej bezpečnosti ihrísk pre deti,“ podotýka odborník. Teraz je bezpečnosť detských ihrísk opäť ohrozená.

Obchádzanie povinností

Bez ohľadu na zrušenie zákona sú totiž prevádzkovatelia zodpovední za stav detských ihrísk, ktoré sú podľa Juraja Juríka mnohé celoplošne po Slovensku v žalostnom stave. „V prípade úrazu na ihrisku budú znášať následky. Nový zákon tlačil prevádzkovateľov ihrísk riešiť situáciu tu a teraz a neodkladať problém do momentu, keď sa niečo prihodí. Cieľom zákona bolo, aby najmä v prípade nových ihrísk, často hradených z fondov EÚ resp. verejných zdrojov, boli dodržiavané platné normy a ihriská boli konečne realizované v súlade s nimi,“ konštatuje. Nástrojom mala byť nezávislá kontrola od odborných organizácií, ktoré sú kompetentné posúdiť správnosť zrealizovaného riešenia. Objednávateľ (mesto, obec, súkromný investor) túto kompetenciu a hlavne odbornosť vo väčšine prípadov nemá, mnohí investujú do detských ihrísk len raz či párkrát za svoj život, a dodávateľ tak ostáva bez kontroly. „To mnohé spoločnosti zneužívali a realizovali ihriská, ktoré neboli v súlade s platnou normou,“ upozorňuje Juraj Jurík.

Argument o neprimeranej záťaži pre prevádzkovateľov odborník odmieta. „Certifikácia, teda uvedenie do prevádzky, v slovenských podmienkach vychádza na cca 200-500 eur, podľa rozsahu ihriska. Z hľadiska celkovej ceny ihriska je to zanedbateľná suma, ktorá by však zabezpečila nezávislú kontrolu odbornou organizáciou po realizácii a zvýšenú bezpečnosť novo budovaných detských ihrísk,“ upozorňuje Juraj Jurík. Tým by sa spravil podľa neho pozitívny krok aj smerom k budovaniu inkluzívnych ihrísk. „Špeciálne v prípade realizácie ihrísk s gumovým vodopriepustným  povrchom sa ich prístupnosť pre deti na vozíku výrazne zvyšuje,“ dodáva.

Riziká opäť vzrastú

Riziká ohľadom bezpečnosti detských ihrísk však opäť vzrastú. Ako ukázali aj medializované prípady, úrazy sa pri zanedbávaní bezpečnosti môžu končiť fatálnymi následkami pre deti, za ktoré sa nezodpovedal nikto. Mnohé detské ihriská pritom podľa odborníka boli a v mnohých prípadoch naďalej sú realizované bez jasného konceptu priestoru, bez rešpektovania bezpečnostných odstupových vzdialeností, často s nesprávne navrhnutými a nesprávne realizovanými alebo chýbajúcimi povrchmi tlmiacimi pád. Problémom je aj často neprofesionálna montáž herných prvkov, s nesprávne zrealizovanými základmi pre herné prvky, kde tak môže vznikať bezpečnostné riziko pri hre detí. Najmä v prípade rôznych hotelov, reštaurácií, ale aj mnohých malých obcí, škôl či škôlok je veľmi nízke povedomie o bezpečnosti ihrísk a zrealizované priestory pre hru detí sú vyslovene nevhodné a nebezpečné,“ upozorňuje Juraj Jurík.

Ďalšie riziko predstavuje opomenutie pravidelnej kontroly a údržby, čo mal tiež riešiť zákon. Zrušenie zákona a bez náhrady sa tak javí ako nekoncepčné. „Zrušením zákona bez náhrady sa vystavujeme výraznému riziku. A to nielen pokiaľ ide o stratu možnosti nezávislých orgánov vymôcť si účinnú kontrolu bezpečnosti verejných detských ihrísk, ale aj tým, že zrušením zákona bez náhrady sa vrátime späť do obdobia pred rokom 2010,“ upozorňuje. Dôvodom je fakt, že vzhľadom na očakávanie prijatia komplexného zákona bolo zrušené aj dovtedajšie nariadenie vlády 349/2010 Z. z.  (ustanovovalo podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia).

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.