Ako vnímať obrazy (III.)

Počas pandémie nám mnohé galérie sprístupnili virtuálnu prehliadku svojich obrazov. Nástupom prázdnin, sa chystáte na dovolenku a rátate možno aj s návštevou niektorej obrazárne. Ponúkame vám niekoľko drobných informácií, ako vnímať obrazy.

umenie_triptych20

Obrazy s príbehom (naratívne obrazy)

Za najcennejšie výtvarné diela sa už tradične považujú obrazy, ktoré "rozprávajú" nejaký príbeh: historický, mytologický či náboženský. Toto obrazové rozprávanie príbehu môže mať viacero funkcií: oslavu udalosti, poučenie, mravný odkaz...
Príbeh rozvíjajúci sa na obraze však má určité špecifiká: a) zobrazuje len jeden dôležitý moment udalosti; b) naopak, ústredný moment príbehu sa v obraze rozplýva; c) obraz znázorňuje viacero udalostí súčasne; d) vzniká súbor obrazov, ktoré znázorňujú jednotlivé epizódy príbehu akoby v "komiksovom" poradí.

Dramatické momenty obrazu

Dramatický ústredný moment deja môže byť zobrazený dvojakým spôsobom: "nenápadne", bez zobrazenia fyzickej a emocionálnej drámy, vyvolávajúc potrebu tichej meditácie; alebo naopak, prostredníctvom konkrétnych činov, ktoré sú znázornené smelým realizmom, údernou kompozíciou, prehnanými gestami, silnými kontrastmi svetla a tieňa (tzv. chiaroscuro).

Obrazové variácie témy

Zobrazenie jednej témy viacerými umelcami ponúka viacero variácií jej "uchopenia". Každý umelec sa "zmocňuje" témy po svojom, "prezrádzajúc" tak svoj postoj, intenzitu svojho vnímania, osobitosti svojho videnia a spracovania. Znázornenie jednej témy viacerými umelcami preto môže byť natoľko odlišné, že vzniknuté umelecké vízie nemusia mať na prvý pohľad žiadne styčné body.

Antická mytológia a alegórie

Estetický zážitok z obrazu bez dešifrovania jeho sekundárneho významu stráca na intenzite - osobitne to platí o obrazoch znázorňujúcich antické legendy a alegórie (inotaje, obrazné vyjadrenia myšlienok). Postavy a udalosti takýchto malieb nemožno chápať prvoplánovo a vyžadujú si hlbší záujem a väčšie množstvo základných informácií.

Portréty

Na druhom mieste v zažitej hierarchii žánrov stoja portréty, ktoré majú buď súkromnú funkciu (člen rodiny, milovaná osoba) alebo verejnú funkciu (majiteľ sídla, panovník). Majstrovské diela tohto žánru obsahujú vždy viac, než len povrchovú podobu portrétovaného a prezrádzajú niečo aj o jeho duši a povahe. Neoddeliteľnou súčasťou "informácie o duši" je však subjektívny názor zobrazujúceho umelca a (prípadne) "objednávka" portrétovaného.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.