Symboly a znaky ...

... obklopujú ľudstvo už odpradávna a ich význam ako aj rozdielne chápanie, stále púta pozornosť. Znaky majú jasnú výpovednú hodnotu, pretože informujú jednoduchým spôsobom o nejakej správe, s okamžitou platnosťou.

symboly_sole_luna_mercur

Väčšinou ide o obrazovú alebo písomnú podobu a v dnešnej dobe sa s ňou stretávame hlavne na reklamných pútačoch.nSo symbolmi je to zložitejšie, nakoľko vyjadrujú myšlienky univerzálnej hodnoty a sily. Prvotné symboly odkazovali na vesmír, plodnosť, smrť a znovuzrodenie. V súčasnosti sa symbolikou zaoberá hlavne psychológia, ktorá rozoberá náš vnútorný svet.

Medzi univerzálny symbol, ktorý má obecnú platnosť zaiste patrí kruh, ktorý symbolizuje zrodenie, znovuzrodenie, symbol ženského božstva alebo zmenu ročných období. Prstene symbolizujú zväzok, lásku, moc a autoritu či ochranu pred ničivými silami.
Iným univerzálnym symbolom, ktorý sa rozšíril v rovnakom čase na rôznych miestach, je určite obraz ženského božstva. Ide o takzvané Venuše zobrazované s výrazným bruchom a poprsím, ktoré symbolizovali plodnosť a hojnosť. Nástupom patriarchátu, a zmenou náboženstiev (judaizmus, kresťanstvo a islam) ustupuje tento vplyv, ale určitým prepojením chápeme kult Panny Márie.

Loď nám vyjadruje od pradávnych čias bezpečie a ochranu, ako aj prostriedok prevozu mŕtveho na druhý svet. Bolo tak v Egypte, Mezopotámii, na druhej strane Noemovú archu chápeme ako symbol kresťanstva a cirkvy.

V každodennom živote nás obklopujú predmety, ktoré ak začneme vnímať symbolicky, tak nadobúdajú nový význam. Symbolom duchovného rastu a sebapoznania sa stal rebrík (Jakubov rebrík), lampa symbolizuje svetlo pravdy a pre čistého ducha je typická biela ľalia. Šperky sú tiež prastarým symbolom pocty, lásky ako aj symbolom bohatstva svojho majiteľa.

Slnko

- predstavuje mocný symbol s plodnou a dobrotivou stránkou, na druhej strane so zúrivou a ničivou silou
- najviac slnečných kultov má história Egyptu, Strednej Ameriky a Peru
- väčšinou sú mu prisudzované mužské vlastnosti, ale určité kultúry ho pokladajú za ženu (Japonsko a niektoré americké indiánske kmene)

Božskú silu, ktorá symbolizuje slnko nájdeme aj v novodobých dejinách. Francúzsky kráľ Ludvík XIV. si zobral za svoj osobný znak Slnko, a stal sa tak známy ako Kráľ Slnko. Slobodomurári symboliku Slnka chápali ako znak Božskej lásky a štedrosti, ktorá vychádza z myšlienok slobodomurárskeho milosrdenstva.

Mesiac

- podobne ako slnko je spájaný so životom, plodnosťou a smrťou, ale na druhej strane je spájaný s okultnými silami
- na rozdiel od Slnka, sú mu priraďované ženské rysy, výnimku tvoria niektoré kultúry Oceánie a pár afrických kmeňov

Cyklické putovanie po oblohe, staroveké kultúry chápali, ako obraz plynutia ľudského života a zároveň verili v jeho vládu nad ľudským osudom. Staroveké mesačné bohyne majú niekoľko rôznych charakteristík, jednou z nich je aj rímska bohyňa Diana. Práve pól mesiac patrí k jej rímskemu symbolu, takzvaného ženského princípu a paradoxne ako k narodeniu, tak aj cudnosti. Ako odznak moci, sa používal v Sumerskej ríši a starom babylone a v Perzii.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.