Bahaizmus a žena

Bahaizmus zdôrazňuje rovnoprávnosť a zásadný význam vzdelania pre obe pohlavia. Poukazuje tiež na význam ženy pre život spoločenstva...

>> Móda >> Aktuálne >> Bahaizmus a žena

Bahaiské učenie na rozdiel od iných náboženstiev nemá k ženám "nepriateľský" vzťah a nedehonestuje ženskú identitu; zdôrazňuje rovnoprávnosť a zásadný význam vzdelania pre obe pohlavia. Rodičom dokonca odporúča - v prípade nedostatku finančných prostriedkov - poskytnúť vzdelanie prednostne dievčatám; a to z dôvodu významu ženy pre život spoločenstva; žena sa totiž stáva matkou a prvou učiteľkou ďalšej generácie.

Podľa bahaiského náboženstva je nesmierne dôležitý správny výber životného partnera; pričom za hlavný zmysel manželského zväzku považuje splodenie a výchovu detí. Manželstvo by však podľa bahaizmu malo zároveň slúžiť k duchovnému rozvoju všetkých členov rodiny. Svadba nie je pre prívržencov bahaizmu len "úradnou záležitosťou" dvoch ľudí, ale spoločenský a duchovný obrad, ktorého súčasťou sa stávajú aj členovia širšieho príbuzenstva.
Rozvod je v prípade nefunkčného manželstva akceptovaný. Ak sa chcú partneri rozísť, podstúpia rok odlúčenia, v rámci ktorého môžu svoje rozhodnutie dôkladne zvážiť a následne vzťah oficiálne ukončiť.

Sexuálne spolužitie vníma bahaiské náboženstvo nielen ako akt reprodukcie, ale tiež ako jeden z najkrajších spôsobov vyjadrenia duchovnej jednoty medzi ženou a mužom. Napriek tomu bahaizmus predmanželský sex neodporúča a s interrupciou sa stotožňuje len v prípade, ak tehotenstvo ohrozuje zdravie či život matky.

Viac...

1 Komentár

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.