Bahaiské učenie...

...je druhým oficiálnym náboženstvom Iránu. Vzniklo v polovici 19. storočia, v čase moslimského a kresťanského očakávania božieho posla.

Spoločenstvo Bahai hlása toleranciu a mierové riešenie problémov vyplývajúcich z rozdielnosti kultúr a tradícií; usiluje o vytvorenie novej svetovej civilizácie, v rámci ktorej by každý jednotlivec dostal príležitosť k duchovnému rastu a naplneniu, bez predsudkov, nenávisti a nespravedlnosti.

Z bahaiskej histórie: Pred stošesťdesiatimi rokmi sa muž menom Siyyd Alí Muhamad vyhlásil za predchodcu očakávaného proroka a dal si meno Báb (brána). Ani on ani jeho myšlienky však neboli po chuti vtedajším vládnucím predstaviteľom a tak sa začalo prenasledovanie... O šesť rokov neskôr bol Báb popravený. Jeho nasledovníkom sa stal Mirzá Husayn Ali, ktorý prijal meno Bahá u lláh (Sláva Božia). Tento predstaviteľ bahaiského učenia strávil prevažnú časť života v tureckom vyhnanstve, kde dotvoril učenie bahaizmu do dnešnej podoby.

Bahaistické učenie si kladie za cieľ zlepšovať podmienky života na Zemi, zbaviac človeka existenciálnej úzkosti, aby mohol všetky sily venovať kultivovaniu svojich prirodzených cností, pomáhajúc tak zároveň svojej rodine a blížnym.

Bahaizmus je učenie, ktoré nepatrí do skupiny hlavných svetových náboženstiev, avšak z hľadiska záberu patrí k najrozšírenejším.

Viac...

1 Komentár

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.