História vzorov

Vzorované látky sú nielen výsledkom tvorivej hry módnych návrhárov, ale aj transformovaným dedičstvom s obsahovým a symbolickým významom.

ornamnet grecko

Grécky motív ornamentu

V rámci päťtisícročnej histórie textilu sa viaceré látkové vzory zmenili na archetypy a ich vplyv na spoločenské uplatnenie odevu sa stal tak výrazný, že estetická hodnota týchto vzorov začala voľbu odevu ovplyvňovať až v druhom rade...

Základné geometrické vzory (priamka, kruh, štvorec, trojuholník, kríž) tvoriace jednoduchú rytmickú ornamentalizáciu prijali a rozvinuli takmer všetky kultúry sveta. Je to znakový jazyk, ktorý vychádza podobne ako mimika, gestá, spev a tanec z hĺbky ľudskej duše, z potreby vyjadrenia sa. V staroveku a stredoveku mali geometrické motívy výrazný symbolický význam - jednoduché grafické elementy boli boli chápané ako výraz nadpozemských zámerov.

ornament orient18

Orientálny motív ornamentu

Prameňom inšpirácie tých najkrajších vzorov sa stala príroda. V priebehu stáročí vzniklo mnoho symbolických kódov, podľa ktorých sa rastliny a zvieratá zobrazovali... Viaceré motívy pretrvali dodnes a stali sa súčasťou európskeho repertoáru foriem. Starí Gréci nám napríklad zanechali motívy akantu (štylizovaný rastlinný ornament inšpirovaný listami akantu), lotosu, palmety (ornament v tvare štylizovaného palmového listu) a rozety (ornament v tvare terča so súmerným motívom kvetu).

S rozmachom rytierstva a erbov v 11-tom a 12-tom storočí sa začali pri zdobení látok uplatňovať figurálne a zvieracie motívy; pričom dôležité bolo ich dekoratívne vyznenie (a nie symbolizmus).

ornament renesancia18

Renesančné motívy ornamentov

Od stredoveku sa látky vzorovali hlavne kvetinovými motívmi a každé historické obdobie malo svoj vzorkovník. Napríklad v období gotiky bola vládnucím kvetom ľalia, ktorej robili spoločnosť mýtické zvieratá v pásových ornamentoch. 

V renesančných časoch vznikali tkáčske a vyšívačské vzorníky, ktoré (hlavne v 17-tom storočí) ovplyvnili medzinárodnú módu a jednotlivé národné školy - orientálne motívy tulipánu a klinčeka sa udomácnili v holandskej a španielskej vzorkovnici natoľko, že sú dnes považované za národné symboly. Vyspelú orientálnu ornamentiku (bohaté rastlinné motívy preskupované figurálnymi či zvieracími scénkami a heraldickými motívmi) však prijala s nadšením celá Európa, ako o tom svedčia vzory manufaktúrne vyrábaných talianskych a francúzskych brokátov, zamatov, hodvábov...

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.