Ako na zvládanie emócií...

Každá z nás pociťuje mnohé emócie, či už ide o pozitívne alebo negatívne. Prežívané pocity sa prejavujú rôznymi spôsobmi, intenzitou a ich vyjadrenie je pre človeka prirodzené. Preto ich potláčanie môže viesť k problémom. 

insonnia 1200x795

Medzi negatívne emócie určite zaraďujeme hnev, nervozitu, trému či smútok, a vyrovnávanie sa s nimi,  odráža našu povahu. Inak tieto emócie prežíva cholerik  či melancholik. Cholerici sú zúrivci s nadbytkom vnútornej energie, ktorú zameriavajú na okolie, a čo je horšie, o svojom emočnom výbuchu zvyčajne za pár minút nič nevedia. 

Ak patríte do kategórie ľudí, ktorí sa nevedia ovládať, majte na mysli, že "uvoľniť ventil" a vypustiť emócie nemôžete kdekoľvek a kedykoľvek. Civilizovaný človek neziape a nekope do nábytku v prítomnosti iných ľudí, malých detí a emocionálne závislých domácich zvierat - v dospelých ľuďoch tým vyvoláva buď rovnakú agresiu alebo odpor až zhnusenie, v deťoch a domácich miláčikoch šok, strach a stres. 

Melancholici sú viac orientovaní do seba, pre to ich zmena nálady prebieha menej viditeľne, na rozdiel od cholerikov, svoje emócie držia dlhšie v sebe, ktoré v ťažších prípadoch môžu prerásť do depresií. Preto sangviniciflegmatici bývajú emočne stabilnejší. 

Zmeny nálad ovplyvňuje aj temperament, ktorý je ťažko ovládateľný, ale dospelý človek sa musí naučiť usmerňovať svoje nálady a pocity. 

-      Nenechajte sa ovládnuť negatívnou emóciou, skúste zistiť čo bolo jej príčinou, aby ste sa jej v budúcnosti vedeli vyvarovať. Zároveň sa zamyslite , čo o vás vypovedá, tak sa ju naučíte ovládať.

-      Normálne emócie spravidla trvajú pár minút, prežite si ich. Chybou býva, ak sa prejavom pocitov bránime a z rôznych dôvodov ich potláčame.  

-      Intenzívne emócie môžu byť dôsledkom starých krívd, ktoré sa z nejakej príčiny pripomenuli. Skúste sa v tomto prípade zachovať racionálne, nie pudovo, zamyslite sa, čo je prítomnosť a čo minulosť. 

-      Na ovládnutie hnevu pomáha včasný realistický pohľad na zdroj rozčúlenia a prijatie zodpovednosti za to, čo sa deje.

-      Samozrejme, neznamená to, že musíte svoj hnev vždy a za každú cenu potláčať... až k hranici žalúdočných vredov.  Pri ovládaní hnevu pomáha odstup od problému, napríklad počítajte do desať,  hlboké dýchanie či relaxačné cviky na zníženie celkového zrušenia.

-      Ak sa frekvencia striedania nálad rapídne skracuje a presahuje váš temperament, v takom prípade môže ísť o depresie, ADHD alebo bipolárne afektívne poruchy. Pri neschopnosti ovládnuť svoje správanie je preto naozaj dôležité prekonzultovať daný stav vecí s psychológom či psychiatrom a naučiť sa minimálne techniku prvoplánového ovládania emócií.

1 Komentár

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.