Gestá okolo nás. Význate sa v nich?

Pozor na gestá! Takmer sedemdesiat percent informácií o pocitoch, myšlienkach a postojoch toho, s kým komunikujeme, získavame z jeho pohybov a očí.vVäčšina z vás si asi bez problémov spomenie na situáciu, v rámci ktorej sa dostavil bez akejkoľvek slovnej kontroverznosti pocit ...

freepik_gestures_23

... nervozity a "utlačenosti" alebo naopak, pocit náhlej spokojnosti a dominancie... Čím to je? Vnímaním pohybov a pohľadu "slovného protihráča". Plynulú komunikáciu môže totiž podnecovať alebo zahatať tak jazykový prejav a myšlienková úroveň, ako aj mimojazykové prejavy. A sme pri gestike (súhrne gest), haptike (súhrne dotykov), proxemike (javoch zahrňajúcich do komunikačného aktu priestor a čas), mimike a očnom kontakte.

Skúmaním mimojazykových komunikačných prejavov sa dospelo k nasledujúcim poznatkom:

otvorené dlane smerujúce k partnerovi znamenajú vnútorný pokoj a úprimnosť

zdvihnutý ukazovák je nadradené, prikazujúce gesto, ktoré zdôrazňuje význam hovoreného

skrížené ruky alebo nohy vyjadrujú vnútornú neistotu a obavy

ruky vo vreckách patria medzi najnegatívnejšie gestá, sú prejavom nevychovanosti a arogantnej nadradenosti

strieška vytvorená prstami znamená prevahu a sebaistotu

zopäté ruky vyjadrujú netrpezlivosť

ruky založené za hlavou (patria k mužským gestám) sú prejavom nadradenosti a sebaistoty

dotýkanie sa nosa a zakrývanie úst rukou vyjadrujú vnútornú labilitu, stres a neúprimnosť

podopieranie hlavy je výrazom nezáujmu a nudy- upravovanie vlasov alebo fúzov znamená váhavosť a neistotu.

Zdroj foto: Freepik

1 Komentár

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.