Doba je zase raz zložitá, všetci riešia závažné otázky, aj výtvarníci. Grafik a ilustrátor Marek Cina však svojimi kresbami vyhlá...
Napriek určitým snahám to donedávna u nás vyzeralo tak, že tlačeniu modrotlače na Slovensku odzvonilo. Až kým sa neobjavil Matej Rabada.
Súťažný návrh Jaroslava Kormanca bol zaujímavý tým, že aj keď išlo o ortopedický korzet a ortézu, akosi mimovoľne pripomínal blatníky motorky.
V súťaži „Ortopedická pomôcka ako módny doplnok“ sa objavil jeden pozoruhodný talent, Samuel Rodzenák, najmladší účastník tejto súťaže.
Hovorí sa, že doma nie je nikto prorokom, tak aj Monika Selecká nedostala za svoju semestrálnu prácu vysoké ohodnotenie.
V dizajnérskej súťaži „Ortopedická pomôcka ako módny doplnok“ sa vyskytla práca, ktorá rozveselila každého porotcu.
Tí z nás, ktorí vyrástli na Bienále ilustrácií detských kníh Bratislava, majú niekedy pocit, že nič nie je jednoduchšie ako vytvoriť peknú detskú knižku.
Dizajnérka Anna Harvanová začínala grafickým dizajnom, odmietla však tráviť pri počítači 28 hodín denne. A aj preto začala háčkovať.
To, čo vám pri pohľade na obrazy Ivety Sarvašovej napadne ako prvé, bude slovné spojenie -  magický realizmus.
 Značku Puojd, ktorej matkou je Michaela Bednárová, už netreba osobitne predstavovať.
Daniela Schifferová má ruku technika, ale oko výtvarníka. Táto absolventka dizajnu na STU má pozoruhodne blízky vzťah k florálnym motívom a nehanbí sa ich naplno využívať.
Martina Klbečková je na začiatku svojej profesionálnej dráhy a rozhodne „netlačí na pílku“. Dnes, keď sa skromnosť stala takmer kompromitujúcou vlastnosťou, je osviežujúce stretnúť mladého človeka,..
… základ tvorivej spolupráce. Ktorékoľvek z diel Ľuby Kainovej zaujme, pričom jednou z najzaujímavejších skutočností je fakt, že sú také rôznorodé.
Ešte nedávno sa „redizajnové dizajnovanie“, ktorému sa Roman Bezák s Marekom Dobešom venujú, považovalo za zbytočnú módnu vlnu v tom lepšom, či úchylku sporovlivcov v tom horšom prípade.
... v každom diele hlbokú myšlienku. Kde kto môže na šperky z papiera hľadieť krivým okom. V kombinácii s ušľachtilým drevom a vzácnym kovom však môže vzniknúť malé veľdielo tak, a...
Nie je až takou zvláštnosťou, stretnúť študenta, ktorý paralelne študuje dva odbory. Nina Valíčková však študuje na dvoch vysokých školách také náročné odbory, ako architektúra a tvorba šperkov, a to...
Boli časy nedávne, keď aj detektívka bolo vyzdobená obrázkami. Ilustrátorka Katarína Slaninková pozná úskalia svojej profesie...
U nás sa už tradične futbalu a móde rozumie každý. Ale sú aj takí, ako Ľubica Poncik, ktorí sa jej rozumejú predsa len o trochu viac.