Teplo domova alebo ako ho udržať pomocou zateplenia budovy

Napísal Dominika Hrnčiříková 10. marec 2022

Rozhodli ste sa pre stavbu rodinného domu alebo plánujete rozsiahlu rekonštrukciu už existujúcej stavby? V jednom aj v druhom prípade vám určite pôjde o povestné teplo domácnosti a s tým spojené zateplenie budov.

planning_house_pixabay

V tomto článku nájdete informácie o dotáciách na zateplenie domov, čo ovplyvňuje cenu zateplenia budov a tiež sa dočítate o izoláciách v ťažšie dostupných miestach, o izolácií striech, podkrovia a podláh. Postup a rady, na čo si dať pri zateplení domov pozor, a ktorým chybám sa vyhnúť.

Zateplenie rodinných domov

Teplo v domoch získavame viacerými spôsobmi. Niekto uprednostňuje kotol na tuhé palivo, iní zvolia vyhrievanie plynom. Je ale potrebné zabezpečiť, aby toto teplo z domu neunikalo. Práve náklady na vykurovanie tvoria podstatnú časť rodinného rozpočtu, najmä v zime. Aby ste predišli plytvaniu teplom, k tomu vám môže pomôcť zateplenie domu. Ktoré má okrem úspory financií aj estetickú funkciu. A čo je najdôležitejšie, zateplenie má veľký vplyv aj na vaše zdravie.

Pomoc od štátu - dotácie na zateplenie domácností

V posledných rokoch, od 2016 do minulého roka 2021, štát prispel stovkám domácností na obnovu rodinných domov. Koncom roka 2021 už však novú výzvu nevyhlásil. Rezort totiž nedostal žiadne nové financie na ďalšie príspevky.

Tento rok však prichádza nová výzva - Zelená obnova, kde na jeseň 2022 má ísť z plánu obnovy 500 miliónov eur, pričom sa očakáva pomoc pre 30 tisíc domov. Šanca na získanie dotácie tak bude vyššia oproti minulým rokom, kde sa vyhovelo len niekoľkým stovkám žiadostí.

Podmienkou pre získanie dotácie bude dosiahnutie 30 % úspory primárnych energetických zdrojov komplexnou obnovou domu. Primárne pôjde o zateplenie fasády a strechy domu. Tiež o výmenu okien a dverí, modernizáciu vykurovania a využitie obnoviteľných zdrojov energie, či inštalovanie vonkajšieho tienenia a zelených striech. Predbežne výška príspevku na dom vychádza na 16 600€.

Kde požiadať o dotáciu na zateplenie domácnosti

Žiadosti bude možné podávať cez web Slovenskej agentúry životného prostredia (https://www.sazp.sk/). Taktiež budú k dispozícii kancelárie v desiatich regiónoch, v ktorých budú môcť ľudia požiadať o pomoc so samotným podávaním žiadostí.  Online portál by mal byť schopný spracovať tisícky žiadostí.

Aká je cena zateplenia domu

Pri tvorbe rozpočtu treba počítať s viacerými faktormi:

Či zatepľujete:

●      novostavbu

●      alebo zrekonštruovaný dom

Aké typy izolantov na zatepľovanie existujú:

●      šedý polystyrén

●      minerálna vlna

●      resolová pena

●      multipor

●      soklové izolačné dosky

Aký typ pokladu budete zatepľovať:

●      nové tehlové murivo

●      pórobetón

●      podklad na báze dreva (napríklad OSB dosky)

●      sadrovláknité dosky

●      cemento-trieskové dosky

●      bituménové izolácie

Aké vlastnosti a izolačné schopnosti očakávate:

●      vysoko paropriepustné zateplenie

●      extrémne odolné voči nárazom a vplyvom počasia

●      bez tepelných mostov, ktorý eliminuje vznik fľakov po použití kotiev

●      efektívne s malými hrúbkami izolantu

●      tmavé fasády

●      zateplenie s obkladom

Ďalšími faktormi sú výber tepelnoizolačných systémov, výber kotvenia a tým najdôležitejším faktorom je rozmer, teda m2 celkovej plochy zateplenia. Taktiež cenovú kalkuláciu ovplyvňuje región, v ktorom sa zateplenie fasády budovy bude vykonávať.

V tomto prípade si určite nechajte poradiť od odborníkov. Zateplenie fasády je záležitosť na niekoľko rokov, preto je potrebné vykonať ju bezchybne. Tu naozaj platí, že šetriť sa neoplatí. Dôležitý je teda správny návrh zateplenia, typ izolantu, hrúbka a závisí aj od konkrétnej stavby, lokality, využitia. Takýto návrh Vám odborne vypracuje projektant alebo architekt.

Pokiaľ k projektu nového rodinného domu nezískate aj projekt na zateplenie, je možné využiť služby výrobcov/predajcov. Postačí Vám k tomu tepelnoizolačný výpočet, ktorý obsahuje:

●      lokalitu: kde sa daná stavba nachádza

●      typ stavby: rodinný alebo bytový dom

●      skladba obvodovej konštrukcie: typ muriva, hrúbka muriva, stavebná sústava bytového domu, pôvodné omietky či zateplenie

●      uvažované zateplenie: EPS, open, minerál a podobne

Výsledkom je odporúčané konkrétne zateplenie, typ izolantu, jeho hrúbka, ako aj povrchová úprava. Výpočty zohľadňujú aj aktuálne technické normy. V prípade nižšieho rozpočtu, je možné na rodinné domy použiť aj nesystémové riešenie, a to zateplenie polystyrénom alebo minerálnou vlnou s použitím lepiacej malty.

Pri výbere materiálov nezabúdajte aj na ich kvalitu a vyberte si také, ktoré spĺňajú viaceré kvalitatívne podmienky EÚ. Certifikáciu CE nájdete prostredníctvom značiek na obaloch výrobkov a materiálov.

Orientačná cena zateplenia domu s výmerou 100m2 je v rozmedzí 3 500 € až 4 500€ vrátane materiálu, lešenia, vývozu stavebného odpadu a ceny práce.

Lešenie a odvoz stavebného odpadu

Pri zatepľovaní rodinných domov alebo predovšetkým bytových domov je potrebné počítať v rámci kalkulácie aj so zapožičaním lešenia. Jeho montovanie, demontovanie. Prípadne s montážou ochranných sietí, kotvením a montážou lešenárskych látok. Taktiež netreba pri tvorbe rozpočtu zabúdať na výdavky spojené s dopravou materiálu a odvozom stavebného odpadu.

Orientačné ceny za prenájom kontajnera na jeden deň sa pohybujú okolo 96 €. Záleží na vzdialenosti miesta prenájmu a stavby. Zároveň k cene je nutné započítať aj poplatok skládke, ktorý sa líši v závislosti od druhu odpadu, hmotnosti a objemu. Cena za prenájom lešenia je okolo 5 €/m2 vrátane montáže a demontáže.

Je dom pripravený na zateplenie? Plus prípadné problémy pri zatepľovaní

Pred tým, ako sa pustíte do samotného zateplenia budovy, by ste sa mali presvedčiť o jeho technickej spôsobilosti na tento úkon. Základom je, aby boli obvodové múry domu suché. Pri novostavbách sa odporúča počkať, kým sa zo stavby odparí voda, ktorá sa tam dostala počas mokrých stavebných procesov. Pri rekonštrukciách starších domov môže byť tento úkon finančne náročnejší, nakoľko sa pri sanácií využívajú rôzne postupy. Ale je to nevyhnutné pre výslednú kvalitu a efekt celkového zateplenia.

Okrem kvality a vlhkosti múrov netreba zabúdať ani na technický stav strechy. Ďalším faktorom je aj celkový technický stav múrov, podklad, na ktorý sa samotná izolácia bude pokladať. Povrch by mal byť čistý, odmastený, zbavený starej omietky, bez trhlín a nerovností. Aj tieto faktory však treba zohľadniť pri celkovej tvorbe rozpočtu.

Finálny vzhľad fasády a na čo myslieť pri výbere farby

Ako si vybrať odtieň fasády? Sú vhodnejšie svetlé alebo tmavšie farby? Dizajnové, tmavé fasády sú moderné, ale treba si uvedomiť, že priťahujú slnečné žiarenie a spôsobujú prehrievanie fasády, dôsledkom čoho môže dôjsť k poškodeniu omietky a k vzniku trhlín. Preto je potrebné myslieť na výstuž zateplenia, čo sa v konečnom dôsledku premietne na rozpočte za zateplenie.

Farby sa označujú súčiniteľom svetelnej odrazivosti HBW, ktorý hovorí, koľko % svetelnej energie odrazí daný povrch. Pre lepšiu predstavivosť, biela farba má hodnotu HBW 100, čo znamená, že odrazí 100 % svetla. Naopak čierna farba pohltí všetko svetlo, a tak má hodnotu odrazivosti 0. Aj tento faktor môže ovplyvniť to, akú farebnú paletu si pre Vašu fasádu vyberiete.

Na čo si dať pri zatepľovaní pozor

Pri tvorbe rozpočtu by ste mali myslieť aj na ďalšie prvky, ktoré s vyhotovením novej fasády súvisia. A pri realizácií nového domu aj pri rekonštrukcii staršieho, rozpočet značne ovplyvnia. Taktiež je potrebné myslieť na ich montovanie ešte pred začatím samotnej realizácie fasády, aby ich osadenie neskomplikovalo stavebné práce. Sú nimi napríklad klampiarske práce, odkvapový systém, parapety, žalúzie pred oknami, elektroinštalácie, komíny, bleskozvody, vetracie otvory, satelit, klíma alebo rôzne dekoračné prvky. Taktiež to môže byť osadenie altánov, prístreškov či markýz.

Potrebujem na zateplenie domu stavebné povolenie?

Pokiaľ ide o stavbu v procese výstavby, bolo už na ňu vydané stavebné povolenie a bude sa táto stavba zatepľovať, nie je potrebné ďalšie stavebné povolenie.

O stavebné povolenie je potrebné žiadať v prípade, keď ide o už postavené a skolaudované stavby. Dôvodom stavebného povolenia v týchto prípadoch je potreba statického posudku a projektu protipožiarnej ochrany. Náklady na statický posudok sa pohybujú od 250-500 €.

Ohľadom presných informácií sa nezabudnite obrátiť aj na príslušný stavebný úrad, ktorý vám upresní podmienky a povinnosti.

Zateplenie iných častí domu - strop, podkrovie, podlaha, ťažko dostupné miesta

Pri realizácií komplexnej tepelnej izolácie je potrebné myslieť na ďalšie časti domu, ktoré vyžadujú zateplenie a izolovanie od vonkajších vplyvov počasia, ochranu pred hmyzom, hlodavcami, plesňami či škodcami. Taktiež je dobré myslieť na protipožiarnu ochranu aj izoláciu pred hlukom. Vhodným druhom na takéto zateplenie sú fúkané a striekané izolácie. Aký je medzi nimi rozdiel?

Fúkané izolácie 

Fúkané izolácie slúžia na zateplenie budov, pričom sa na požadované miesto nanášajú fúkaním. Deje sa to pomocou stroja, ktorý cez hadicu aplikuje materiál na určené miesto. Hrúbka vrstvy sa pohybuje od 250mm po 500mm. Nedajú sa aplikovať na všetky povrchy, je však možné ich aplikovať do tých najmenších špár a na miesta s ťažkým prístupom. Napríklad pri zatepľovaní ťažko prístupných stropov.

Využitie nájdu aj pri zateplení šikmých stien v podkroví a v dutinách trámových stropov. S touto izoláciou sa dajú vyplniť aj priestory okolo elektroinštalácií, väzníkov i vzduchových rozvodov. A tým zabrániť únikom tepla, ktoré napríklad pri klasickej panelovej izolácií vznikajú.

Používajú sa ale aj na ľahšie prístupných miestach, napríklad na stropoch bungalovov, sendvičových novostavbách a tiež na stenách drevodomov.

Výhody fúkanej izolácie[1] 

Aplikácia tejto izolácie je rýchla a je možná aj pri bežnom fungovaní domácnosti. Aplikácia fúkanej izolácie v bežnom rodinnom dome trvá cca 3 až 4 hodiny. Navyše nie je nijako závislá od počasia, môže sa vykonávať v zime aj v lete. Pričom nevzniká žiadny prebytočný odpad, takže nemusíte počítať so žiadnou rezervou a po ukončení prác nevzniknú žiadne prebytky a odrezky. Teda žiadny stavebný odpad.

Hlavnou výhodou je predovšetkým pomer cena a výkon. Ekologickosť a zdravotná nezávadnosť, tvarová stálosť, dlhá živnostnosť. Má výborné tepelnoizolačné a protihlukové vlastnosti a taktiež dobre reguluje vlhkosť.

Materiály používané na fúkanú izoláciu

Poznáme viacero druhov materiálov, pričom ich výhodou je hlavne ekologickosť, zdravotná nezávadnosť a tiež tým, že sa vyrábajú z prírodných materiálov:

Celulózová izolácia

Skladá sa z celulózových vlákien. Vyrábajú sa z vytriedeného novinového papiera, ktorý sa natrhá na veľké časti a zmieša sa s minerálnymi soľami. Tie slúžia na ochranu pred hmyzom, plesňou, hnilobou a ohňom. Táto zmes sa následne zomelie, pričom všetko prebieha za prísne kvalitatívnych kritérií.

Výhody:

●      odolná voči ohňu,

●      plesniam a škodcom,

●      akumulácia tepla,

●      protipožiarna ochrana,

●      izolácia pred hlukom,  

●      nižšia cena

Minerálna izolácia

Vyrobená je z kremičitého piesku a skla bez pridania chemických látok. Kremičitý piesok a sklo sa roztaví pri vysokých teplotách a vzniknutá tekutina sa vypúšťa na horúci valec. Ten sa točí a pritom z neho odlietajú tenké vlákna. Vlna, ktorá je na dotyk hebká, sa poseká a vákuovo zabalí. Vďaka tomu, že je v balíkoch stlačená, po vybalení dokáže zväčšiť objem aj štvornásobne. V stroji sa následne rozmelie a fúka na určené miesto izolácie.

Výhody:

●      100 % prírodný materiál,

●      stály tvar,

●      tepelné a zvukové izolačné vlastnosti

Drevovlákno

Drevovlákno sa vyrába čisto z dreveného vlákna, najčastejšie z borovice. Má vysokú schopnosť akumulácie, vďaka čomu veľmi dobre udržiava teplo v dome. Vzniká pri termo-mechanickom procese spracovania dreva[2] . Z dreva sa v prvom kroku vyrobí štiepka a až potom sa naseká a vytvoria sa vlákna, ktoré sa zmiešajú s chemickými látkami, aby sa zabezpečila odolnosť a nehorľavosť materiálu.

Výhody:

●      čisté drevené vlákna,

●      výhody prírodného dreva,

●      akumulácia tepla,

●      zabezpečuje optimálnu mikroklímu v dome.

Striekaná izolácia

Reakciou dvoch tekutých zložiek, ktoré sa pomocou tepelných hadíc a pištole miešajú a vzniká PUR pena. Tá sa podobne ako fúkaná izolácia používa predovšetkým na izolovanie stropov a medzier, či ťažšie dostupných priestorov a stien. Po aplikácií postačí 20 sekúnd, kedy pena vyzreje a následne sa zrezaním upraví do požadovanej podoby. Na ňu sa môže položiť palubovka alebo sadrokartón.

Výhodou striekanej izolácie sú finančné náklady, pričom pomer cena a efektívnosť je oprotí iným produktom výrazne nižšia. Taktiež aplikácia je rýchla, pričom v klasickom dome sa stihne spraviť počas jedného pracovného dňa. Výhodou je aj bezspojová vrstva a nepáči sa v nej ani hmyzu a drobným hlodavcom.

Rozdiel je aj v tom, že na fúkanú izoláciu sa používajú prírodné materiály, pri striekanej ide o chemickú záležitosť. Fúkané a striekané izolácie sú vhodné aj pri zateplení podláh. Teplo domova sa udržiava nie len cez zateplenie vonkajšej časti domu. Je potrebné myslieť aj na zateplenie strechy a v neposlednom rade na zateplenie podlahy.

Môžete si vybrať, ktorý spôsob zateplenia bude pre vás vhodnejší. Pri realizácií podlahy teda myslite najskôr na jej podklad, a potom si vyberte kvalitnú podlahovú krytinu, ktorá bude spĺňať všetky vaše očakávania.

Na čo si dať pri zateplení domov pozor a ktorým chybám sa vyhnúť

Hlavným cieľom zateplenia je ochrániť murivo pred poveternostnými vplyvmi, zvýšiť povrchovú teplotu stien v interiéri a tým aj samotnú teplotu v domácnosti.

1.   Správna hrúbka izolácie

Základom pri realizácií zateplenia domu je výber správnej hrúbky izolácie. Odvíja sa to od typu muriva, vlastností, typu izolantu aj lokality

2.   Lepenie tepelnoizolačných dosiek

Dôležité je dodržiavať správny technologický postup, teda nanášať lepidlo po celom obvode izolačnej dosky, plus k tomu 2 až 3 lepiace terče uprostred. Na veľmi rovný podklad je možné naniesť lepidlo aj celoplošne. Zlé lepenie môže spôsobiť vydúvanie rohov alebo tzv. vankúšový efekt.

3.   Zateplovanie sokla nie je potrebné

Zateplenie sokla by malo byť súčasťou celého systému zateplenia budovy. V praxi sa na tomto neraz šetrí a to neskôr spôsobuje vznik nežiadúcich tepelných mostov, ktoré narúšajú rovnováhu celého izolačného systému. Soklové dosky je potrebné použiť maximálne do výšky 50 cm od terénu.

4.   Zateplenie na mokré murivo

Izolačné dosky je možné lepiť iba na suchý, čistý podklad zbavený nečistôt. Pokiaľ zatepľujete na existujúcu fasádnu omietku alebo brizolit, vopred sa presvedčte, či má táto vrstva dostatočnú nosnosť a vykonajte diagnostiku existujúceho podkladu, na ktorý sa chystáte izolant nalepiť. Ak by ste sa rozhodli zatepľovať na vlhkosťou poškodené steny, v krátkom čase sa v interiéri stretnete s mokrými a plesnivými stenami. Preto je lepšie zatepľovať až po odstránení príčin vlhnutia stien pomocou sanácie.

5.   Nevhodný výber fasádnej farby

Pri výbere farby fasády treba myslieť na fakt, že príliš tmavé farby sú síce dizajnové, ale majú tendenciu prehrievať izolačný systém, keďže absorbujú slnečné žiarenie. Tento fakt má vplyv na farebnú stálosť omietky a môže mať za následok jej praskanie.

6.   Kotvenie

Pri výbere kotviacich prvkov je vhodné myslieť na odporúčania dodávateľov, pričom je viacero možností aj vzhľadom na druh muriva a výšku budovy. Vybrať si môžete kotvenie lepeným spojom, ktorý nezanecháva fľaky na fasáde, zápustnú montáž, povrchovú montáž a montáž izolačných dosiek bez kotvenia

7.   Založenie zateplenia

Pred začiatkom lepenia izolačných dosiek je potrebné založiť prvú radu zateplenia. Izolačné dosky nalepíme nad už nalepené soklové izolačné dosky a skontrolujeme ich rovinnosť. Alebo izolačné dosky vkladáme do soklového profilu. Aby sme predišli tepelným mostom, je lepšie použiť plastové soklové profily.

Ak nenájdeme vhodný profil, môžeme zateplenie založiť aj na montážnu latu. Ak už zakladáte zateplenie na bežné hliníkové soklové profily, nezabudnite na správne prevedenie detailu. A to preloženie sieťky cez profil alebo použitie nasadzovacej lišty s odkvapovým nosom. Predídete tak vzniku trhlín pri ukončení zateplenia.

8.   Kamenný obklad na fasáde

Kamenný obklad skrášli nejednu fasádu. Ak ho chceme mať na zateplenej fasáde, musíme si to premyslieť už pri realizácii zateplenia. V miestach obkladu je potrebné nastaviť hrúbku zateplenia/izolantu tak, aby finálne obklad lícoval s fasádou. Rovnako je potrebné správne prevedenie zdvojenej výstužnej vrstvy a ukotvenie zateplenia. Na kotvenie sa používajú kotvy s oceľovým tŕňom.

9.   Gletovanie výstužnej vrstvy

V praxi sa často stretávame s “mliekovaním” alebo “gletovaním“ preriedenou vrstvou lepidla, ktoré sadnú na armovaciu vrstvu. Takáto vrstva má malú pevnosť a môže sa odlupovať, prípadne vytvoriť separačnú vrstvu medzi podkladom a fasádnou omietkou. Výstužnú vrstvu je potrebné vytvoriť v jednom kroku a v prípade minerálnej vlny v dvoch. Ak je potrebné vyrovnať vrstvu z dôvodu viditeľných spojov, je možné naniesť lepiacu maltu ešte raz, ale v hrúbke cca 2 mm. Pri väčšej hrúbke vrstvy od 3 mm je potrebné opätovné vystuženie.

10.   Pri zatepľovaní myslite na detaily

Zateplenie budovy je aj o detailoch, ktoré je potrebné vyriešiť. Problémom môžu byť komplikované, členité fasády a vikiere, či balkóny, prípadne zložité strechy s množstvom klampiarskych detailov. Tu vzniká hneď niekoľko príležitostí na zatekanie a zanedbanie prípadných tepelných mostov. Častým problémom je aj zlé zateplenie okolo okien, prípadne zatekanie po fasáde v dôsledku zlého presahu oplechovania alebo zlé osadenie parapetov.

11.   Škáry vyplnené lepiacou maltou

Následkom nesprávneho založenia zateplenia môže dôjsť k vzniku škár. Pokiaľ sa jedná o škáru do 4 mm, je možné ju vyplniť tepelnoizolačnou penou. Škáry nad 4 mm sú neprípustné. Pri realizácií zateplenia je potrebné postupovať tak, aby bola zabezpečená dostatočná rovinnosť.

12.  Zateplenie v nevhodný čas

Doba je taká, že sa všetko robí na poslednú chvíľu. Týka sa to aj zateplenia, ktoré ľudia väčšinou začnú riešiť až na jesen, pred tým ako sa blíži zima. Problémom však môže byť nestabilné počasie, vyššia vlhkosť, nízke teploty. Tie nie sú vhodné na aplikáciu lepiacej malty.

Na zateplenie preto začnite myslieť už v zime, kedy máte čas vypočítať si cenu aj spotrebu materiálu. Taktiež je dôležité si vybrať overenú stavebnú firmu a realizáciu zateplenia domu nechať na jarné a letné mesiace. Fasáda a strecha sú významnými prvkami, ktoré chránia celú budovu pred vplyvmi počasia. A tým chránia aj vás, vaše zdravie aj vaše peniaze.

Starostlivosť o teplo domova a zdravú klímu nekončí zateplením domu

V zdravom tele zdravý duch, alebo v zdravom dome zdravý človek. Zateplením domu získame cenné teplo, izoláciu, ochranu domu pred poveternostnými vplyvmi počasia, tiež ušetríme za vykurovacie. Keď sa postaráme o izoláciu domu, strechy a podláh, je dobré myslieť aj na zdravú klímu v domácnosti, ktorú zabezpečíme vetraním alebo vhodnou čističkou vzduchu

Zhrnutie: Prečo sa pustiť do zateplenia rodinných a bytových domov?

Zateplenie domov a izolácia stavieb je komplexný súbor viacerých stavebných úkonov. Tým by mala predchádzať vhodná príprava. Základom je zhodnotenie stavu stavby, na ktorej sa zateplenie budovy alebo izolácia budú vykonávať.

Dôležitý je tiež rozpočet, ktorý si vytvoríte po zhodnotení viacerých faktorov, akými sú typ stavby, či ide o novostavbu alebo zrekonštruovaný dom. Záleží tiež od povrchu, ktorý sa bude zateplovať a od typu izolantu.

Ďalej je potrebné zistiť celkový stav budovy, na ktorej sa bude zateplenie realizovať - vlhkosť múrov a kvalita strechy. Kľúčovým je čas, kedy sa zateplenie bude vykonávať, teda v ktorom ročnom období a tiež výber vhodnej stavebnej spoločnosti. Nech je život v dome po týchto prácach zdravší, ale tiež ekonomicky výhodnejší.

Zdroj foto: Pixabay

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.