Podľa kresťanskej vierouky je žena zodpovedná za to, že ľudstvo upadlo do nemilosti boha; inak povedané, je zodpovedná za všetko strádanie a utrpenie ľudstva.
Judaizmus izoloval ženu od spoločenského života a zredukoval ju na "rodiaci stroj" (so záujmom predovšetkým o mužských potomkov).
Spoločenské postavenie rímskej ženy ovplyvňovali predovšetkým rímske reálie a právny systém Ríma; naboženská ideológia bola podružná...
V období rytierstva sa za odhalené cudzoložstvo ženám ukladali tresty podľa platného práva. Nevera muža nebola sprevádzaná žiadnou oficiálnou nevôľou.
Za posledné roky sa na Slovensku veľa zmenilo a s týmito zmenami sa zviditeľnili i skutočnosti, ktoré doteraz akoby neexistovali... Jednou z nich je násilie páchané na ženách.
S renesančným chápaním života a krásy sa začal meniť oficiálny postoj spoločnosti k žene a vynoril sa problém lásky - ako prirodzeného ľudského práva.
...je slovo francúzskeho pôvodu a znamená príjemné, kultivované spoločenské správanie. Čo všetko to znamená v praxi? Čítajte...
Napriek dobe a stále intenzívnejším kontaktom so svetom sú na malom Slovensku mnohé bežné veci vnímané ako neobvyklé...
...je kozmetická poradkyňa a vizážistka, ide o veľmi príjemnú dámu, plnú optimizmu, ktorá vám s radosťou a fundovane odpovie na vaše otázky týkajúce sa "krásy".
"Je to fyzicky náročná profesia... Ale, podľa môjho názoru, ženy navrhujú a vyrábajú - pre ženy - krajšie šperky ako muži, takže zlatníčky asi nevymrú..."
Na Slovensku sa každoročne evidujú prípady týraných detí. Toto číslo mohlo byť oveľa menšie, keby ľudia naokolo boli viac všímaví.
V rámci pracovno – právnych vzťahov sa ako zamestnanci môžeme dostať do neštandardných situácií. Jednou z nich je nevyplatenie mzdy.
Nie vždy doprajeme naším nohám, takú starostlivosť, akú si zasluhujú a potom sa čudujeme, že sú suché, bolia nás a vyskytujú sa "nejaké problémy"...
...patrí k "trendovej" slovnej zásobe. Za workholikov sa však zvyčajne nepovažujú tí praví... Praví workholici sa tejto "nálepke" bránia.
Volám sa Jana, pochádzam z Banskej Bystrice a žijem spolu so svojim manželom - Nórom a dvomi deťmi neďaleko Osla na ostrove Jeloy...
Ako ovplyvnili svetové náboženské sústavy, ktorých tvorcami sú anonymné kolektívy mužov, sebavnímanie a sebahodnotenie ženy...
Chystáte sa na pracovný obed a hodláte na svojho obchodného partnera alebo klienta urobiť dobrý dojem? Nezabudnite na detaily.
Jej romány vychádzali vo všetkých svetových jazykoch. Bola presvedčená, že dejiny literatúry sú dejinami zápasov proti bezpráviu a za slobodu - FRANCOISE SAGANOVÁ