Dezinfekčné prostriedky sú už niekoľko týždňov nedostupné, pričom pravidelné umývanie rúk a hygiena majú tú najvyššiu prioritu. Spoločnosť Mäurer & Wirtz bola taktiež v tejto veci niekoľkokrát osl...
Vážené čitateľky a čitatelia, všetkým ďakujeme za vašu účasť v súťažiach a výhercom blahoželáme!
Vážené čitateľky a čitatelia, všetkým ďakujeme za vašu účasť v súťažiach a výhercom blahoželáme!
Vážené čitateľky a čitatelia, všetkým ďakujeme za vašu účasť v súťažiach a výhercom blahoželáme!