Prírodné? BIO? EKO? ORGANIC?

Narastajúca škála výrobkov, trhov a tržieb, no predovšetkým stúpajúci záujem spotrebiteľov o všetko, čo je „prirodzené a pôvodné“, robí z prírodnej kozmetiky jeden z najväčších kozmetických trendov v súčasnosti.

krasa hands1200x800

AKO SA VYZNAŤ V PRÍRODNEJ KOZMETIKE

Z výsledkov istej agentúry na prieskum trhu vyplynulo, že až 93 % spotrebiteľov je ochotných vyskúšať „naturálnu“ značku, ale 60 % z nich uvádza, že pri výbere sú zmätení rôznorodosťou označenia. Nejasnosti, čo je alebo nie je PRÍRODNÉ, BIO, EKO či ORGANIC, však naďalej zostávajú. Zatiaľ čo značenie biopotravín podlieha kritériám Európskej únie, používanie termínu „bio“ alebo „prírodný“ nie je v kozmetickom priemysle zákonmi zatiaľ vymedzené. Podľa európskeho združenia výrobcov kozmetiky COSMETICS EUROPE (predtým COLIPA) slovo „prírodný“ v súvislosti s určitým kozmetickým výrobkom sa týka pôvodu surovín alebo jeho zloženia, „organický“ alebo „bio“ znamená, že surovinové materiály na výrobok boli vyprodukované podľa ekologických predpisov a smerníc.

V praxi ide o to, že každá krajina alebo asociácia si vytvára svoje certifikačné organizácie, kontrolné známky, značky a pečate potvrdzujúce „prírodnosť“ alebo „bio charakter“ kozmetiky na základe vlastných kritérií, ktoré pripúšťajú rôzne zastúpenie syntetických zložiek. Niektoré z nich majú skutočne medzinárodnú platnosť, iné sú uznávané len doma.

Pokiaľ pochádza prírodná kozmetika z francúzsky alebo anglicky hovoriacej krajiny, nájdeme na výrobkoch logo EcoCert alebo Soil Association Certification Limited. Najstaršia, pôvodne len v Nemecku platná známka BDIH má dnes už internacionálne postavenie. Na českom trhu sa v roku 2007 objavila značka CPK (certifikovaná prírodná kozmetika) a jej nadstavba CPK bio. Jej štandardy pre prírodnú kozmetiku a bio kozmetiku vychádzajú z renomovanej medzinárodnej certifikácie EcoCert a udeľuje ich spoločnosť Kontrola ekologického zemědelství. Okrem uvedených sa certifikáciou kontrolovanej kozmetiky zaoberajú spoločnosti na celom svete, napr. v Amerike, Austrálii a aj v iných štátoch Európy.

Viď logá stiahnuté z www.biospotrebitel.cz, a to BDIH, ECOCERT, SOIL, CPK, CPK bio.

„Všeobecne platí, že prírodná kozmetika by mala obsahovať prevažne prírodné ingrediencie, ktoré pochádzajú z rastlín a minerálov. Jednotlivé štandardy krajín povoľujú pritom rôzne percento zastúpenia syntetických zložiek od 0 % do 30 %. Nejednotný je aj prístup k používaniu syntetických konzervantov, látok živočíšneho pôvodu, prípadne k požiadavkám na ekologické balenie. Označenie „bio kozmetika“ alebo „organická kozmetika“ sa chápe ešte prísnejšie,“ vysvetľuje odborníčka na výrobu a vývoj kozmetických produktov
Ing. Renáta Katičová zo spoločnosti M+H Slovakia.

Najväčšie certifikačné organizácie EÚ od roku 2010 zjednocujú a revidujú kritériá na štandardy bio a organic kozmetiky. Vytvorili certifikačnú značku COSMOS (Cosmetic Organic Standard) s dvoma úrovňami certifikácie COSMOS-Natural a COSMOS-Organic. Značka sa považuje za objektívnu i napriek tomu, že má svojich odporcov, a postupne sa stáva uznávanou i mimo Európy. Kozmetika musí spĺňať niekoľko požiadaviek, napríklad: zložky by mali v maximálnej možnej miere pochádzať z kontrolovaného poľnohospodárstva alebo zo zberu v prísne kontrolovaných lokalitách (organic kozmetika až 95 % zložiek), produkty nesmú byť testované na zvieratách a obsahovať GMO (geneticky modifikované organizmy). Prísne zakázané je používanie ropných derivátov, syntetických farbív a parfumov, etoxylovaných a silikónových látok, nanomateriálov a látok získaných zo živých alebo porazených zvierat. Výnimku tvoria látky produkované zvieratami (napr. lanolín, med, včelí vosk, mlieko), ak nemajú za následok ich smrť. Na konzerváciu sú povolené len určené prírodné látky. Na dezinfekciu zložiek ani finálneho výrobku nesmie byť použité röntgenové žiarenie či gama žiarenie. Povinnosťou je používanie recyklovateľných obalov, nemôže sa používať PVC a iné chlórované plasty alebo polystyrén a iné plasty obsahujúce styrén. Podmienkou je aj možnosť spätnej kontroly pôvodu vstupných bio surovín, bez ohľadu na krajinu spracovania.“

Môže byť prírodná aj necertifikovaná kozmetika?

Určite neznamená, že produkty, ktoré ako „prírodné“ označil len sám producent, nie sú rovnako kvalitné ako výrobky s certifikátom. „Ich zloženie môže byť skutočne prírodné a výrobné postupy môžu taktiež spĺňať prísne pravidlá. Ide len o to, že výrobca zrejme nežiadal o certifikáciu z rôznych, často aj byrokratických či finančných dôvodov,“ dodáva Ing. Katičová.

Je prírodná, bio či organic kozmetika účinnejšia ako tá bežná?

Je nepochybné, že prírodné látky sú človeku biologicky blízke, takže prirodzene stimulujú kožné funkcie a koža ich dobre toleruje. Ide o nadštandardnú úroveň starostlivosti. Aj tu však platí, že minca má dve strany a opak môže byť pravda. „Nie sú nezvyčajné kožné alergie na všeobecne uznávané rastlinné extrakty, uhorky či kamilku. Znášanlivosť je individuálna. Každý, kto sa však o prírodnú kozmetiku zaujíma, by mal venovať aspoň letmý pohľad na zloženie výrobku na etikete. Firmy, ktoré bio suroviny využívajú, o nich iste budú na obale informovať. Stačí sa potom už len rozhodnúť.“

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.