Odhoďte strach a buďte zdravo sebavedomé

Zbytočné pochybovanie, strach zo zmien a nezdravé podceňovanie, skresľujú reálny pohľad na seba samu a svet okolo nás.

V takomto prípade ide o začarovaný kruh, z ktorého nevidieť východiská, ktoré sú tak potrebné k zmene postojov a vybudovaniu si zdravého sebavedomia.

Ako vyzerá zdravé sebavedomie
Ide o spojenú nádobu spokojnosti a vyrovnanosti v živote. Je to stav jedinca, ktorý si verí a uvedomuje si svoje schopnosti. Úlohy a problémy dokáže zvládnuť, nenechá sa obmedzovať konfliktnými situáciami a emocionálnymi výkyvmi.

Odvaha
Ak máte silné presvedčenie, nájdete aj odvahu, ale to neznamená, že nemáte prirodzený strach, ktorý vychádza z najsilnejšej ľudskej emócie - pudu sebazáchovy. Odborníci na psychológiu tvrdia, že nedostatok odvahy je zásadným aspektom nízkeho sebavedomia. Strach zo zlyhania úzko súvisí s malou odvahou. Treba si uvedomiť, že aj malé zlyhanie má paradoxne pozitívny dopad na posilnenie sebavedomia. Nenadarmo sa hovorí „čo nás nezabije, to nás posilní...“. Každá nová skúsenosť je prínosom k upevňovaniu sebavedomia. Vyvarovať sa treba nadmieru kritického seba posudzovania. Platí totiž, že nízke sebavedomie posilňuje pocity bezvýznamnosti a naopak s vysokou mienkou o sebe sa i naše sebavedomie zvyšuje.

Budovanie sebavedomia
V hraničných prípadoch je nutné vyhľadať odbornú pomoc psychológa, keď osoba dospeje do štádia depresií z pocitov menejcennosti a nízkeho sebavedomia.
Pri budovaní zdravého sebavedomia si treba uvedomiť, že hlavný zdroj sebaúcty a sebavedomia sa nachádza len v nás. Treba pracovať na odstraňovaní negatívnych zážitkov a obáv zo zmien.

Naučte sa komunikovať za seba
Zistite, s ktorými ľuďmi sa cítite sebaisto. Okruh je široký od rodinných príslušníkov, priateľov, kamarátov až po kolegov. Väčšina na vás bude reagovať neutrálne a od tých, ktorí na vás vplývajú pozitívne preberte ich spôsob a skúste ho aplikovať aj vy do komunikácie. Postavte sa na odpor skupine ľudí, ktorá vám dlhodobo znižujú sebavedomie, ak to nedokážete minimalizujte s nimi stretnutia, prípadne sa im vyhýbajte.

Žite a pohybujte sa v „zdravom“ prostredí
Vplyv prostredia, v ktorom sa pohybujete má ďaleko väčší vplyv na vaše sebavedomie, ako si myslíte. Ak ste schopní rozlíšiť, ktoré miesto na vás pôsobí blahodarne, a ktoré vás skôr ubíja, je len na vašom rozhodnutí sa mu vyhnúť. Ak sa nedokážete uvoľniť a preciťovať pozitívne emócie nikde, problém je vo vás a na mieste nezáleží.

Zvyk je železná košeľa
Stav nášho sebavedomia je podľa odborníkov odrazom toho, čo nám hovoria druhí ľudia, ale aj výsledkom nášho presvedčenia. Preto, ak chcete posilniť svoje sebavedomie, musíte si uvedomiť vlastné názory, a až potom pristúpiť na ich zmenu. Každá zmena je veľmi náročná na vôľu a vyžaduje nie raz aj podporu odborníka. Negatívne a podceňujúce myšlienky a sebahodnotenia treba sa naučiť bez strachu a frustrácie prijať a prežiť. Až potom prídete na to, že sa ich nebudete obávať a prestanú byť obmedzujúce. Nastane fáza príklonu k optimistickým osobným komentárom a vaša pozornosť sa upriami k užitočnejším veciam, ktoré vás už nebudú brzdiť v osobnostnom rozvoji. Tento prechod sa nazýva vnútornou akceptačnou fázou v premene k zdravému sebavedomiu.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.