Koľko rečí vieš...

... toľko krát si človekom. Milí rodičia, pre bábätká neexistujú cudzie reči! Prečo je to tak? Pretože akékoľvek nové jazykové vnemy ukladajú na tie isté mozgové dráhy ako materčina.


Lingvisti a experti na vývoj preto odporúčajú, aby ste vášmu dieťatku dali základy cudzieho jazyka už v tom najskoršom detstve. Výrazne mu tak uľahčíte jeho ďalší nielen školský, ale aj spoločenský a neskôr profesionálny život!

Bilingválna výchova

Úžitok z výučby druhého jazyka už v ranom období života je podľa psychológov ďaleko väčší, než len prirodzené osvojenie si slovnej zásoby a prízvuku. Výsledky výskumov poukazujú aj na to, že deti z bilingválnych domácností sú mentálne flexibilné, kreatívnejšie a rozumovo často vyspelejšie, ako ich jednojazyční rovesníci. Vďaka vystaveniu druhému jazyku majú totiž zvýšenú mentálnu kapacitu, dokážu dlhšie udržať pozornosť a neskôr sú úspešnejšie aj v plánovaní svojej budúcnosti.

Učenie hrou, alebo vyberte si naslovovzatých odborníkov

Na Slovensku je špecialistom na ranú výučbu jazyka populárny program kurzov Helen Doron  English, ktorý využíva práve princípy učenia sa materinskej reči už od útleho veku detí. Už so svojím trojmesačným bábätkom tak môžete začať navštevovať hodiny Baby’s Best Start. Tento jedinečný kurz angličtiny je zameraný aj na obohatenie vzťahu rodiča s dieťaťom v prvých mesiacoch jeho života a zároveň už aktívne rozvíja všetky zmysly vašej ratolesti. Spoločne sa tak naučíte 24 zábavných anglických pesničiek, rôzne rýmovačky či porekadlá spojené s pohybovými aktivitami a zoznámite sa tak približne s 550 anglickými slovami. Kurz je okrem toho doplnený aj o zaujímavé a užitočné informácie o vývojových štádiách vášho dieťaťa v ranom veku.  

Po takomto prvom kontakte s anglickým jazykom dieťatko vo svojom vývoji príde do bodu, kedy sa už môže začať cielene učiť prvé slová a vetné štruktúry. Umožnite mu teda touto etapou prejsť ešte pred ukončením prvého roku života. S aktívnym učením angličtiny tak bude môcť začať práve vo veku, kedy si novú reč osvojí úplne nenásilne a prirodzene. V jazykových centrách Helen Doron sa deti navyše môžu v angličtine zdokonaľovať až do osemnástich rokov. Dajte šancu vášmu dieťaťu a metóde Helen Doron English čím skôr a pomôžte mu tak položiť základ jeho cesty k úspechu!

Viac o metóde Helen Doron sa môžete dozvedieť  na stránkach www.helendoron.sk, www.facebook.com/Helen.Doron.Slovakiahttp://www.youtube.com/user/HDanglictina.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.