Predčasný pôrod – príčiny a dôsledky

Každé deviate dieťa na Slovensku sa narodí predčasne (t .j. pred ukončeným 37. týždňom tehotnosti). Je to takmer päť tisíc detí každý rok.


Medzi najrizikovejších novorodencov z hľadiska komplikácií patria deti narodené s pôrodnou hmotnosťou pod 1500 g (novorodenci s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou). Podieľajú sa 55-timi percentami na úmrtnosti novorodencov na Slovensku. Za posledných 10 rokov bol  zaznamenaný vzostup v počte týchto detí až o 30 %.


Príčiny
Medzi hlavné dôvody nárastu počtu predčasných pôrodov patrí - nárast  počtu starších prvorodičiek, vďaka medicínskemu pokroku častejšie rodia ženy so závažnými ochoreniami (diabetes mellitus, hypertenzia, onkologické, autoimúnne, hematologické ochorenia a pod.). Čoraz viac detí sa rodí po umelom oplodnení (asistovaná reprodukcia sa podieľa na náraste počtu viacpočetných pôrodov, čo zvyšuje riziko predčasného pôrodu).


Dôsledky
Keď sa dieťa narodí predčasne, nie sú jeho rodičia na túto situáciu vôbec pripravení. Zdravotné komplikácie, akými sú nedostatočne vyvinuté pľúca, nízka pôrodná hmotnosť, vírusové a respiračné infekcie sú častým dôsledkom predčasných pôrodov.

Keďže organizmus nezrelých detí nie je pripravený na život mimo maternice, hrozí im okrem  podchladenia aj mnoho ďalších komplikácií, najmä zlyhanie dýchania, problémy s trávením a vzhľadom k nezrelosti imunitného systému aj zvýšený výskyt infekčných komplikácií.  Napriek týmto rizikám dokážu aj takého deti prežiť bez následkov. Kvalitná prenatálna starostlivosť, centralizácia matiek s hroziacim predčasným pôrodom a pôrod v špecializovanom perinatologickom centre  zlepšujú šancu nezrelých novorodencov  na dobrú prognózu.

Starostlivosť o novorodencov
Na Slovensku je diferencovaná do troch stupňov. Najvyššiu úroveň starostlivosti poskytujú podľa Smernice MZ SR č. 2911/97/ Zb. z 25. 11. 1997 perinatologické centrá, ktorých poslaním je koncentrovať v príslušných regiónoch závažné prípady tehotenských

a neonatálnych komplikácií s cieľom zvýšiť kvalitu starostlivosti o tehotnú ženu, rodičku, šestonedieľku a jej novorodenca. Ide o šesť pracovísk - v Bratislave, Nových Zámkoch, Martine, Banskej Bystrici, KošiciachPrešove. Do týchto centier sú odosielané tehotné ženy s komplikáciami do 32. týždňa, ale patria sem aj ženy vo vyššom gestačnom týždni so závažnými tehotenskými komplikáciami (napr. s vysokým krvným tlakom, cukrovkou a pod.). Je potrebné nielen priebežne doplňovať prístrojovú techniku týchto perinatologických centier, ale aj motivovať nádejných špecialistov k náročnej práci na vysoko špecializovaných jednotkách intenzívnej starostlivosti o novorodencov. 

Svetový deň predčasne narodených detí (17. november).

www.nasmalicek.sk

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.