„Nemáš 18? Nemáš šancu!“

V rámci medzinárodného projektu „Health Behaviour in School Aged Children“ bola asi tretina slovenských detí vo veku 15 rokov už aspoň dva razy v živote pod vplyvom alkoholu.


Takmer tri štvrtiny pätnásťročných respondentov zároveň uviedli, že ich nízky vek pri kúpe alkoholu nebol žiadnou prekážkou, a asi štvrtina z tých, ktorí sa už niekedy opili, mali túto skúsenosť prvý raz už vo veku 13 rokov alebo menej.

Štatistické údaje o konzumácií alkoholu za posledných 30 dní rozlišuje respondentov podľa pohlavia vo veku od 11 do 14 rokov. Vo všetkých vekových kategóriách, chlapci percentuálne prevládajú v konzumácií alkoholu. 

- 11 roční chlapci priznali konzumáciu až v 20% - dievčatá 17%

- 13 roční chlapci konzumujú alkohol v 36% - dievčatá sa za nimi doťahujú v 35%

- 15 roční teenegeri užívajú alkohol až v 56%, dievčatá až v 54%
 

Výrazné rozdiely badať v konzumácii alkoholu počas 7 dní, kde výrazne prevyšujú chlapci vo všetkých vekových kategóriách.

- 11 roční chlapci 7%, dievčatá 4%

- 13 roční chlapci 14%, dievčatá 9%

- 15 roční chlapci 29%, dievčatá 16%

„Medzinárodné skúsenosti jasne ukazujú, že najúčinnejším nástrojom na zníženie konzumácie alkoholu a aj jeho negatívnych dopadov u detí a mladistvých je cielené obmedzovanie jeho dostupnosti tejto vekovej skupine. Téma aktívnej prevencie nalievania alkoholu neplnoletým v baroch a iných podnikoch má teda nielen rozmer dodržiavania zákona, ale hlavne spoločenskej zodpovednosti,“ hovorí Martin Pučalík z iniciatívy Liga výnimočných.

Práve proti problému predaja alkoholu mladistvým sa prostredníctvom školení pre personál barov a iných podnikov rozhodlo bojovať občianske združenie Fórum PSR Slovensko, ktoré sa pod heslom „Pi s rozumom!“ dlhodobo podieľa na osvete a aktivitách zameraných na zodpovedný prístup k predaju a konzumácii alkoholu. Partnerom projektu sa stala iniciatíva Liga výnimočných, ktorá združuje viac ako tisíc zodpovedných a „výnimočných“ prevádzok, kde sa školenia uskutočnili.

„Hlavným problémom je u nás relatívne vysoká miera spoločenskej akceptácie fenoménu popíjania alkoholu u adolescentov, a preto často aj príliš benevolentný prístup barového personálu. Zamestnanci podnikov však sami nezriedka čelia dileme. Buď nechcú uraziť zákazníka v prípade, že si nie sú istí jeho vekom, nevedia ako zareagovať, keď neplnoletým objedná alkohol ich evidentne dospelý kamarát, alebo si nie sú istí čo robiť, keď mládež do podniku v zjavne podnapitom stave už dorazí,“ vysvetľuje Martin Šimunič zo združenia Fórum PSR Slovensko.

Viac informácii o združení Fórum PSR Slovensko a jeho aktivitách nájdete na www.forum-psr.sk a www.pisrozumom.sk. Podrobný zoznam preškolených zodpovedných prevádzok spolu s ďalšími informáciami o nich nájdete na www.ligavynimocnych.sk, spoznáte ich však aj podľa nálepky oranžového srdca priamo na dverách podnikov.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.