Rýchlokurz výchovy

Osobnostné rysy človeka v prvom rade formuje rodina. Zo začiatku je to hlavne matka, potom otec a neskôr súrodenci či starí rodičia.


Ďalší dosah na výchovu má súdržnosť rodiny (úplná/neúplná rodina) a sociálno-ekonomický štandard. Nedostatočné prejavy náklonnosti a lásky pri výchove detí vedú k citovému strádaniu, ktoré sa môže prejaviť nepriateľským až delikvetným postojom voči ostatným, hraničiaci s agresívnym správaním.

Nikdy nepodceňujte dieťa! Podceňovanie dieťaťa zapríčiní jeho nízke sebavedomie a súčasne mu zabráni rozvíjať svoje schopnosti.
Nešetrite  pochvalou! Mnohokrát sme  voči druhým viac tolerantní a ústretoví, ako voči vlastným členom rodiny. Tento prístup sa prenáša aj na deti. Malé deti sú ako „pijak“ nasajú naše názory a už je len krôčik k tomu, aby sme ich vývoj negatívne ovplyvnili a sebavedomie potlačili. Aj kritika musí byť citlivo vyjadrená bez vulgarizmov a prchkosti. Vždy keď neprimerane reagujeme je to len naše zlyhanie.

Vychovávať sa dá rôznymi spôsobmi
Ideálnym prístupom je DEMOKRATCKÝ SPÔSOB, kedy dieťaťu poskytneme slobodu, pri trestoch zdôvodnime príčinu postihu a dieťa sa necíti byť odtrhnuté od rodiny  a bez obáv prejavuje svoj názor. Koná tak, lebo si je vedomé bezpodmienečnej  lásky rodičov.

NEDEMOKRATICKÝ SPÔSOB sa prejavuje prílišným „diktátorstvom“ matky či otca, prísnymi trestami a disciplínou.  Výsledkom takejto výchovy  je neschopnosť kompromisov, vnútorná netolerancia, spoločenský ostych a neprispôsobivosť dieťaťa.

Pre ÚZKOSTNÚ VÝCHOVU je typické ochranárstvo jedného z rodičov. Dôsledkom čoho z vlastného potomka vychovávajú málo sebavedomého, nesamostatného a emočne labilného jedinca. Veľmi ľahko sú takéto deti ovplyvniteľné a potom konajú vždy vo svoj prospech.
 

Najčastejšie chyby pri výchove:

-       nadmerná kontrola a kritika

-       výchova orientovaná na chybu

-       vysoké nároky na dieťa

-       podmienená láska

-       necitlivé porovnávanie
Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.