Kedy ísť k logopédovi?

Rozvoj reči je individuálny, ale vo všeobecnosti by dieťa malo hovoriť plynule a jasne medzi tretím a šiestym rokom života. 


Prvé problémy s rečou sa dajú diagnostikovať v troch rokoch. Tieto problémy by sa mal odstrániť už pred školskou dochádzkou. Berte na vedomie, že nástupom do školy, sa mení celý doterajší spôsob života vášho dieťaťa. Aby sa necítilo menejcenné v novom kolektíve medzi deťmi, od útleho veku podporujte jeho zvedavosť a všímajte si jeho výslovnosť.

Ako naše dieťa začína komunikovať
- prvé hlasové prejavy môžete pobadať medzi 4. a 6. týždňom života
- prvé hlásky (b,g,d) rozoznávate okolo 3. mesiaca
- obdobie džavotania, pre ktoré je typické opakovanie jednoduchých slov a slabík pozorujete v 7. a 8. mesiaci
- 10. mesiac je typickým obdobím opakovania slov, ktoré počuje hlavne od matky s citovo zafarbeným podtónom
- v 1. roku by malo dieťa používať už niekoľko slov, vytvárať dvojslabičné slová a správne reagovať na vaše pokyny
- prvé jednoslovné vety s intonačným zafarbení a gestikuláciou vidíme v 1,5 roku 
- v 2,5 rokoch, dokáže dieťa podstatné mená vysloviť v prvom páde a slovesá v neurčitku, preto je dôležité pre ďalší vývoj reči dieťa opravovať, aby sa nesprávny tvar nestal zaužívaným
- v treťom roku je dieťa veľmi zvedavé, stále sa vypytuje a je možné pobadať vo výslovnosti prípadne vady

S dieťaťom hovorte spisovne, pokojne a pomaly, aby stihlo vnímať slovo aj jeho význam. Takýmto spôsobom, by dieťa v 4. rokoch mohlo ovládať asi 2000 slov. V predškolskom veku, sa môžu objavovať problémy s mäkkými spoluhláskami, sykavkami, s vyslovovaním hlások K,G,L a R.

Prečo, čo je to...?
Neustálymi otázkami si dieťa rozširuje svoju slovnú zásobu. V tomto období sa rodičia musia obrniť trpezlivosťou a neustále vysvetľovať a hľadať správne výrazy. Vhodnou formou sú rozprávky, ktoré si spolu čítate, básničky, veršovačky a pesničky. 

Poruchy reči

špatná a nezrozumiteľná výslovnosť – pošušlávanie
Šušlanie sa prejavuje troma spôsobmi: dieťa vynecháva hlásku, nahrádza ju nesprávnou, prípadnej u nekorektne vyslovuje. Logopéd navrhne  vhodné cvičenia, ktoré dieťa neodradia a spestria každodenné povinnosti.

zajakavosť
Treba správne diagnostikovať či ide o zadrhávanie alebo zajakavosť. Ak sa objaví zadrhávanie, treba odstrániť pôvod tohto problému. Postačí niekedy len navodiť pokojnú atmosféru doma a problém odíde tak ako sa vyskytol. Zajakavosť vyžaduje dlhšiu dobu liečby a trpezlivosť. Logopéd musí poznať rodinnú anamnézu, aby vylúčil pôvod zajakavosti. Zväčša sa objavuje medzi 3. a 4. rokom a viac sú postihnutí chlapci. Vo vyššom veku dieťaťa ide väčšinou o prekonaný stres a záťaž.

málovravnosť
Ak vaše dieťa v troch rokoch nehovorí, prípadne jeho slovná zásoba je menšia ako 30 slov, vyhľadajte logopéda! Príčin môže byť niekoľko, ktoré sa dajú jednoducho a rýchlo odstrániť.


Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.