Prvorodička...

... má vždy obavy z pôrodných bolestí a medicína ako aj alternatívne spôsoby liečby sú schopné veľakrát pomôcť pri tomto probléme. V súčasnej dobe sa už mladé ženy nemusia báť pôrodu. Majú rôzne možnosti ako si ho uľahčiť. Okrem špeciálnych medicínskych prostriedkov, môže pomôcť aj prítomnosť blízkej osoby. Metódy a spôsoby, ktoré spomíname majú skôr alternatívny spôsob, ktoré sa žiaľ nie vždy aplikujú v našich nemocniciach. Klasická medicína ponúka tzv. epidurálnu pôrodnú analgézu.  V takomto prípade sa epidurálna injekcia aplikuje pri bežiacom pôrode, spravidla pri otvorení na 3-4 cm. Anestetikum sa podáva do priestoru medzi tvrdou blanou mozgovo-miešnou a stavce chrbta, čím dochádza k znecitliveniu spodnej časti tela a k zmierneniu vnímania bolesti počas pôrodu.

Z histórie...

Do 18. storočia bol pôrod výlučne v rukách pôrodných babíc a však v nasledujúcom storočí sa dostáva do rúk lekárov. Rozvoj medicíny a vedy v 20. storočí umožnil zmiernenie bolestí a strachu z pôrodu. Prvý pôrod za pomoci sugescie a hypnózy bol zaznamenaný v roku 1833 a bol vo veľkej miere využívaný v Nemecku. V dvadsiatych rokoch 20. storočia sa stal inšpiráciou aj pre petrohradských psychiatrov. Na základe štúdii sa vytvorila tzv. Metóda psychoprofylaktickej prípravy tehotných k pôrodu, ktorá sa neskôr modifikovala do ďalších pred pôrodných príprav.

Psychická vyrovnanosť je dôležitou súčasťou úspešného pôrodu. Podporíte ju napríklad hypnózou - metódou psychoprofylaxie, ktorá sa vykonáva medzi 36. a 38. týždňom tehotenstva. Táto metóda naučí správne predýchavať kontrakcie a cviky proti bolesti.

Prirodzený pôrod podľa Dick-Readovy metódy je založený na narušení okruhu úzkosti, napätia a bolesti. Pôrodník Grantly Dick-Read rozvinul metódu troch druhov kontrolovaného dýchania pre jednotlivé fázy pôrodu, ktoré ho uľahčujú. Táto metóda napriek odlišným východiskám, neskôr sčasti splynula s francúzskou a ruskou pôrodníckou profylaxiou.

Francúzsky pôrodník Ferdinand Lamaze používa vo svojej metóde nácvik dýchania povrchného, zrýchleného, alebo vzdychavého a na miesto podmienených reflexov upevnených hovoreným slovom, sa využíva relaxačné techniky. Jeho motívom bola snaha o nefarmakologické odstránenie bolesti rodičky pri pôrode, ktorá sa musí pred pôrodom naučiť konkrétne postupy.

Pôrodne polohy

V Európe lekári odporúčajú rodičke hlavne horizontálnu polohu, napriek tomu, že najprirodzenejšia je vertikálna poloha; postojačky, v podrepe, v kľaku a v sede. Homeopatia pri pôrode pôsobí skôr na psychickej úrovni a pomáha pracovať žene s bolesťou. Aromaterapia  sa využíva formou masáže a inhalácie a jej úlohou je psychicky a fyzicky uvoľniť rodičku. Hydroanalgezia využíva relaxačné účinky vody na telo. Teplá voda zbavuje telo stresu, napätia, nadľahčuje ho a uľavuje od bolesti. Dôsledkom čoho dochádza k rýchlejšiemu a ľahšiemu otváraniu pôrodných ciest. Počas pôrodu je možné využívať tri možnosti hydronalgézie, relaxačný kúpeľ, pôrod do vody a intradermálne injekcie sterilnou vodou. Elektroanalgézia (TENS) je založená na elektrických stimuloch do 40 mA, ktoré sa aplikujú na koži po stranách chrbtice. Vhodná je hlavne pri krížových bolestiach počas pôrodu. Po aplikácii sa účinok prejaví do štyridsiatich minút a účinnosť je 20%.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.