Montessori škola...

...je jednou z alternatívnych základných škôl, do ktorej môžete umiestniť svojho prváčika. Čím sa líši od tradičnej základnej školy? Dozviete sa v rozhovore femme...

O špecifikách Súkromnej základnej školy s montessori pedagogikou sa femme porozprávala s pedagogičkami Ľubicou Nerádovou a Katarínou Polákovou.

femme: Čím sa alternatívna základná škola líši od tradičnej základnej školy?
Ľ. Nerádová, K. Poláková: Už na prvý pohľad príjemnejším prostredím a menším počtom žiakov v triedach - u nás je v jednej triede maximálne 12 detí. Každé dieťa má individuálny študijný plán, čo znamená, že pracuje vlastným tempom. Vyučovací proces nedelíme školským zvonením, nemáme žiacke knižky a vysvedčenia sú vypracované vo forme slovného hodnotenia. Snažíme sa tiež veľmi úzko spolupracovať s rodičmi.

femme: Ktoré vlastnosti a zručnosti žiakov váš štýl výuky podporuje a rozvíja predovšetkým?
Ľ. Nerádová, K. Poláková: Takzvanými aktivitami praktického života sa snažíme rozvíjať všetky manuálne zručnosti detí a vedieme ich k tomu, aby sa naučili tvorivo a samostatne myslieť. Komunikáciou a povzbudzovaním posilňujeme u detí vnútornú disciplínu - týmto spôsobom možno prirodzene stimulovať ich výkon, nielen príkazmi a zákazmi. Alfou a omegou celého pedagogického procesu je v našej škole individuálny prístup k žiakovi a rešpektovanie jeho osobnosti. Na počudovanie mnohých nevládne v triede pri takejto uvoľnenej atmosfére žiadna anarchia, naopak, deti sú maximálne sústredené a intenzívne pracujú...

femme: Ako je to u vás s integráciou problematických detí?
Ľ. Nerádová, K. Poláková: Niektorí rodičia, ale aj odborní pracovníci, si pletú školu s montessori pedagogikou so špeciálnou školou; preto každé dieťa prichádzajúce na našu školu v priebehu školského roka berieme najskôr na týždenné skúšobné pozorovanie. V prípade disfunkcií ako je dyslexia alebo dysgrafia máme už úspešne integrované deti. Poruchy správania však treba vždy veľmi starostlivo zvážiť, pretože montessori pedagogika nie je vhodná pre každé dieťa.

femme: Majú pedagógovia vašej školy za sebou nejakú špeciálnu prípravu?
Ľ. Nerádová, K. Poláková: Okrem klasického pedagogického vzdelania absolvovali pedagógovia špeciálny kurz montessori pedagogiky.

femme: Ako by bolo možné v skratke charakterizovať montessori školu?
Ľ. Nerádová, K. Poláková: Problémom našich klasických základných škôl je nedostatok času (a niekedy aj priestoru) na prácu a množstvo detí musí stačiť jednému tempu. Žiaci tak získavajú rôznu úroveň (najmä) encyklopedických vedomostí, ale ich tvorivé myslenie sa rozvíja nedostatočne. O individuálnom prístupe učiteľa k žiakovi sa väčšinou ani nedá hovoriť. U nás je to vlastne naopak, snažíme sa predovšetkým o individuálny a nekonečne trpezlivý prístup ku každému dieťaťu. Pri preverovaní jeho vedomostí mu nechceme dokázať, že niečo nevie, ale chceme zistiť, čo všetko vie a čo všetko by mohlo dosiahnuť.

KONTAKT:
Súkromná základná škola s montessori pedagogikou
Hargašova ul. č.10, 900 31 Záhorská bystrica (alebo Zlatohorská ul. č.18, 841 03 Bratislava)
tel.: 0905 267 161

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.