Ako prežívame odmietnutie

Prejavovať lásku a zároveň ju prijímať je základnou ľudskou vlastnosťou, ktorú sme nadobudli počas evolučného vývoja a zároveň nás táto schopnosť zaraďuje do kategórie „hypersociálneho“  a „hyperemocionálneho“ druhu.

gesto 1000x667

Človek nadobúda túto vlastnosť z päťdesiatich percent geneticky a zbytok si vytvára počas celého života, ktorý ho ovplyvňuje. Sú medzi nami jedinci, ochudobnení o tento pocit z rôznych psychických porúch. Vo vývoji človeka je dôležitá  sebaúcta, ktorá kreuje osobnosť človeka. Pocit sebaúcty formuje správanie druhých ľudí  voči jedincovi, ktorý je akceptovaný alebo medzi nimi odmietnutý.

Odmietnutie je možné zažiť od raného veku, keď je dieťa zavrhnuté jedným z rodičov, v predškolskom a školskom veku, kedy dokážu byť deti veľmi kruté medzi sebou a samozrejme v dospelosti. Dôsledky neprijatia sa môžu stať pre jedinca veľmi devastujúce do budúcnosti.

ODMIETNUTIE jednotlivca medzi skupinou ľudí alebo v párovom vzťahu vyvolá v organizme človeka  emocionálny stres, ktorý hraničí priam so strachom zo straty života. Telesná, emočná a sociálna bolesť sa aktivuje v oblasti čelového laloku, ktorý sa nazýva predná tzv. cingulárna kôra a hipokampus. Preto zavrhnutie, posmech a zradu, mnohí prežívajú aj na fyzickej úrovni. Fyzická bolesť sa prejaví vyplavením nervového dopamínu a následne hormónu kortizol, čím sa telo pripraví na obranu proti očakávanému nebezpečenstvu. Psychika a organizmus vyrovnaného, milovaného a uznávaného človeka vyzerá diametrálne inak ako jedinca neprijatého  a zradeného. Reakcia na tento stav sa prejaví dvoma spôsobmi chovania. Prvá skupina ľudí, do ktorej patrí viac žien, je pokornejšia a pokúša sa nakloniť osobu ktorou je odmietaná; druhá skupina, v ktorej je prevaha mužov, sa stáva sociálne agresívnejšia vo svojom správaní. „Silnejšie povahy“ sa nevzdávajú a uchyľujú sa k sociálnej agresii, ktorá sa prejavuje klamstvom, podvádzaním až antisociálnym správaním. Rezignáciu zažívajú predovšetkým  „slabšie povahy“, ktoré sa vzdávajú veľmi rýchlo a mnohokrát skĺznu do depresie.

PREDSUDKY a „dobre“ mienené názory, dokážu jednotlivcovi (kolektív, spoločenská vrstva, národ...) skomplikovať osobný aj pracovný život.  Ide väčšinou o nebezpečný jav na manipuláciu a spochybnenie iných (etnických, náboženských, kultúrnych) skupín a ich vnútorných noriem. Z neobjektívnych postojov môžu následne vzniknúť extrémne formy správania, s ktorými sa stretávame v ľudských dejinách a žiaľ aj v súčasnosti.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.