Rodinné konštelácie

Konštelácie odhaľujú skryté súvislosti a vnútornú dynamiku vzťahov. Pokiaľ je v rodine zachovaný a ctený poriadok a hierarchia, rodina tvorí ucelený systém, energia plynie a nekonečne vyživuje potomkov.


Tvorca metódy Bert Hellinger objavil, že nás ovplyvňujú pocity z predchádzajúcich generácií našej rodiny. Konštelácie sú metóda, ktorá odhaľuje miesta, kde je systém oslabený, čo môže mať za následok naše emočné či fyzické problémy. Metóda rodinných konštelácií nám pomôže vytvoriť si nový zdravší obraz, cez ktorý potom môžeme vnímať rodinu a svoje okolie. Výsledkom je, že dokážeme vnímať nové možnosti a vidieť riešenia. Zmenou nášho vnímania sa tok lásky a sila plynúca z predošlých generácií obnoví a problémy či príznaky choroby sa eliminujú, alebo zmiznú.


Konštelácie môžu pomôcť pri riešení:

- medziľudských, rodinných, partnerských či pracovných vzťahov

- zdravotných problémov, chorôb orgánov, psychických a emočných problémov

- zlepšenia finančnej situácie, majetkových problémov 


Bert Hellinger
  -  zakladateľ rodinných konštelácií, sa narodil v roku 1925. Vo veku 20 rokov  vstúpil do Katolíckeho náboženského rádu. Študoval filozofiu a teológiu na Univerzite vo Würzburgu. Následne sa stal kňazom a 16 rokov pôsobil ako misionár a kňaz v Južnej Afrike v kmeni Zulu. V Južnej Afrike absolvoval na univerzite štúdium pedagogiky. Neskôr pracoval ako riaditeľ školy pre domorodcov v Južnej Afrike. V Južnej Afrike sa oboznámil so skupinovou dynamikou, ktorú na škole aj úspešne aplikoval. Následne sa vrátil do Nemecka a po dvoch rokov vystúpil z náboženského rádu.
Začal sa venovať psychoanalytickému vzdelaniu, ktoré aj ukončil s certifikátom Psychoanalytika. Zároveň začal poskytovať semináre skupinovej dynamiky. Túto postupne rozširoval pomocou metód, s ktorými bol vďaka štúdiu osobne oboznámený. K týmto patrili predovšetkým primárna terapia, transakčná analýza a hypnotická terapia podľa Ericksona. V 80-tych rokoch začal vytvárať vlastnú systemickú a rodinnú terapiu – rodinné konštelácie. V priebehu svojej práce zistil, že vzorce správania sa vo vzťahoch sa opakujú, a to naprieč generáciami a v celom rodinnom systéme. Za pomoci ním vyvinutej formy práce je možné podporiť transformačný proces, odhaliť tak nové možnosti a následne vidieť smer v živote. Vďaka jeho poznatkom, ktoré sú filozofickej povahy, sa rodinné konštelácie stali známe po celom svete. 

Viac o rodinných konšteláciách a ich fungovaní sa dočítate na www.staskova.sk a o firemných konšteláciách na www.firemnekonstelacie.sk.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.