Úzkosť...

... je jediná emócia, ktorá spúšťa hormóny a chemické reakcie a preto je úzko spätá so stresom.


Psychológovia ňou diagnostikujú psychické poruchy, ktoré vyvolajú u človeka ochorenia, napríklad obsedantno-kompulzívnu poruchu (OKP) a fóbie, sebapoškodzovanie, anorexiu či bulímiu.

Náchylnosť k úzkosti podporujú určité osobnostné danosti, sklon k vytváraniu prehnaných pravidiel a predpisov, (ne)schopnosť vysporiadať sa a tolerovať predchádzajúce skúsenosti úzkostného stavu.

Ľudské emócie sú automatické, nie je možné si ich vyberať ani bez nich jestvovať. Sú situácie, kedy chceme vedome negatívne emócie potlačiť. Riešením je zistiť ich dôvod a spracovať ho.
Inštinktívne potláčanie emócií má svoje korene vo vážnom probléme, ktorý nás ťaží. Ignorovanie problému vrcholí v emocionálnom ataku, ktorý je vyčerpávajúci a bolestný. Vedomé či inštinktívne potlačovanie emócií vzniká, keď na nás dlhodobo pôsobí stres.

Emocionálne príznaky
Úzkosť vyvoláva emócie, ktoré pociťujeme  ako nepokoj, sprievodným javom je neistotaobavy z blízkej i vzdialenej budúcnosti, potreba niečo robiť a nakoniec, „krátko trvajúci vnem“, pri ktorom si uvedomujeme prežívanie predchádzajúcich emócií.

Telesné príznaky
Pociťujeme ťažobu či chvenie v žalúdku, nutnosť  chodiť sem a tam, snaha niekam uniknúť či schovať sa. Zrýchlený tep a rýchle plytké dýchanie, závrat, tŕpnutie rúk a nôh.

Je to veľmi intenzívna emócia, ktorú vyvolali nahromadené negatívne myšlienky a neschopnosť či neochota ich riešiť. V nebezpečenstve reagujeme inštinktívne a bez rozmýšľania.  Náhly pocit úzkosti znepríjemňuje život aj zdravým jedincom, o to horšie to znášajú pacienti s psychickými poruchami. U pacientov s OKP a fóbiami,  úzkosť dennodenne  preberá kontrolu nad ich životom. Narastajúci psychický tlak, ktorý je sprevádzaný úzkosťou,  častokrát vyvrcholí do stresu. Úzkosť znásobuje strach, ktorému po telesnej stránke predchádza potenie a nakoniec panika.

Východiská
Najúčinnejší spôsob je postaviť sa zoči-voči úzkosti, napísať si aké podnety v nás vyvolávajú úzkosť. Tento zoznam nám umožní získať nad problémom nadhľad a silu vyriešiť ho. V prípade silných fóbii pomôže jedine odborná pomoc psychológa a terapeuta.  Pri zbavovaní sa strachu z úzkosti treba postupovať veľmi citlivo a nenapredovať prirýchlo. Pomôže oddych, ktorý odvedie pozornosť od problémov a koncentruje sa na inú činnosť, najvhodnejšie sú obľúbené koníčky. Mali by sme mať na pamäti, že zlyhanie môže vyvolať ešte väčšiu úzkosť.

Informácie sme čerpali z knihy Stres od Dr.Kate Middletonovej

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.