Pamäť

Rozlišujeme viacero druhov pamäti a jej kvalita je závislá od našej pozornosti myslenia a vzdelávania.


Pri zapamätávaní/ kódovaní je aktívnejšia ľavá hemisféra, pri rozpamätávaní, resp. čerpaní informácii využívame pravú hemisféru mozgu. Kvalita týchto procesov je často závislá od nášho duševného rozpoloženia, ktoré je ovplyvnené našimi emóciami. Pamäť veľmi citlivo reaguje aj na vonkajšie vplyvy. Pamäťové schopnosti znižuje duševná pasivita, Alzheimerová a Pakinsonová choroba, úraz mozgu, elektrošoky, alkohol, omamné látky či drogy.


Trvanlivosť a kódovanie
Vizuálna – senzorická pamäť uchováva zmyslové vnemy (zvuky, obrazy, chuť a hmat) počas jednej štvrtiny až dvoch sekúnd.
Krátkodobá pamäť sa nachádza tesne za čelom v prefrontálnych lalokoch a pretrváva o čosi dlhšie ako vizuálna pamäť. Zopakovaním informácie sa udrží v našom mozgu podľa jej dôležitosti.
Vďaka dlhodobej pamäti si pamätáme spomienky, vedomosti a myšlienky. Z fyziologického hľadiska dlhodobá pamäť sídli v hipokampe a je dobre trénovateľná.


Rozdiely medzi pohlaviami
Ženy vďačia zas voju pamäťovú kapacitu aj estrogénu, ktorý zlepšuje nervovú aktivitu  a vďaka tomu menej zabúdajú na detaily, ktorými „rozčuľujú“ svojich partnerov. Muži si zase dobre pamätajú technické postupy a návody. Vynikajú v priestorovo orientačnej pamäti. Lepšie si zapamätajú siluetu postavy u oboch pohlaví, ženy zase vynikajú v tvárach. Dátumy narodenín a významné rodinné výročia majú vždy v pamäti ženy, muži zase historické významné dátumy. My ženy dokážeme citovať slová, ktoré nám súčasný či bývalý partner v tej ktorej situácii povedal, ak nás to emocionálne zasiahlo. Na druhej strane, muži si skôr zapamätajú akčné detaily príbehov ako citácie.


Zabúdanie
Nežné pohlavie horšie pracuje s touto stránkou pamäti, hlavne ak ide o problémy, ktoré sa dookola vracajú a nedajú pokoja ani počas noci. Naši partneri lepšie hospodária so svojimi spomienkami a menej informácií ukladajú do centra dlhodobej pamäti. Za nevhodné veci pokladajú partnerské, rodinné či pracovné nezhody a problémy, ktoré vyvolávajú zbytočné trápenie.  Napriek všetkým spomínaným rozdielom, ženy a muži sa vzájomne dobre dopĺňajú.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.