Podľa prieskumu True Name...

... má necelá tretina ľudí v SR pochopenie pre identitu nebinárnych a trans ľudí. Až 59 % osôb identifikujúcich sa ako nebinárne uvádza, že sa pri nakupovaní necíti bezpečne. Mastercard im preto ponúka skutočne bezpečné platenie bez ohľadu na rodovú identitu alebo prejav.

mc_1

Spoločnosť Mastercard tento rok uskutočnila prieskum True Name, ktorý v 16 krajinách Severnej Ameriky a Európy mapuje aktuálnu situáciu v nebinárnych komunitách. Zameriaval sa na zážitky a skúsenosti nebinárnych osôb a binárnych príslušníkov komunity LGBTQIA+ vo všetkých oblastiach občianskeho života, doma, v zamestnaní, pri nakupovaní a v spoločnosti. Zvýšenú pozornosť venoval používaniu osobných dokladov aj ďalším zdrojom nepríjemných zážitkov vrátane diskriminácie.

Celkovo 41 % ľudí naprieč krajinami uviedlo, že pozná niekoho, kto sa identifikuje ako nebinárny. Výsledky prieskumu ďalej odhalili, že globálne sa 2,8 % ľudí identifikuje ako nebinárni, na Slovensku je to dokonca viac, spolu 3 % osôb. Oblasť, v ktorej Slovensko oproti globálnemu priemeru výrazne zaostáva, je všeobecné pochopenie pre LGBTQIA+ komunitu: 29 % v SR vs 49 % ľudí globálne hovorí, že rozumie tomu, keď sa ľudia nechcú identifikovať ako muž alebo žena.

Zaujímavé boli tiež poznatky týkajúce sa zamestnania. Celkovo 12 % ľudí na Slovensku uviedlo, že dáva prednosť práci pre spoločnosť, kde sú nebinárni ľudia prijímaní. Spoločnostiam, ktoré v rámci svojho podnikania berú do úvahy nebinárne osoby, potom dáva v SR pri nákupe služieb a produktov prednosť celkovo 9 % ľudí.

Prieskum sa zameriaval na zážitky a skúsenosti nebinárnych osôb a binárnych príslušníkov komunity LGBTQIA+ vo všetkých oblastiach občianskeho života. Zvýšená pozornosť bola venovaná používaniu osobných dokladov aj ďalším zdrojom nepríjemných zážitkov vrátane diskriminácie. Niektorým príslušníkom LGBTQIA+ komunity sa totiž stáva, že meno na ich debetnej, kreditnej alebo predplatenej karte nezodpovedá tomu, kým sa cítia. Aj bežný denný nákup potravín im tak môže pripomenúť nepríjemný rozkol medzi menom, ktoré je im vlastné, a tým, ktoré majú uvedené na platobnej karte.

„Takmer tri pätiny ľudí, ktorí sami seba identifikujú ako nebinárni, sa pri nakupovaní necítia bezpečne. Zistenia vychádzajúce z prieskumu nám nielen pomôžu lepšie pochopiť prekážky, ktorým títo ľudia čelia, ale predovšetkým prichádzať s inkluzívnymi riešeniami, ktoré ponúkajú aspoň čiastočnú odpoveď. Príkladom môže byť naša karta True Name,“ dodáva generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre Českú republiku a Slovensko Michal Čarný. 

V roku 2019 spoločnosť Mastercard s úspechom uviedla na trh v Spojených štátoch platobnú kartu True Name, ktorá držiteľom umožňuje na karte uviesť ich preferované meno tak, aby správne reflektovalo ich identitu. Po úspešnom uvedení karty v USA ju na európsky trh ako prvá uviedla banka Bunq, a to hneď v 30 krajinách. Karta, ktorá môže pomôcť zmierniť zdroj nepríjemných pocitov nebinárnych osôb a príslušníkov transgender komunity, ktoré inak pri platení zažívajú, sa postupne rozširuje do ďalších krajín po celom svete. Idea, na ktorej karta stojí, už bola ocenená viac ako 65 odborovými cenami.

Zistenia prieskumu True Name na Slovensku vs vo svete

 

Slovensko

Priemer zo 16 sledovaných krajín

Percento respondentov identifikujúcich sa ako nebinárne osoby

3 %

2,8 %

Percento respondentov, ktorí uviedli, že majú pochopenie pre osoby, ktoré sa nechcú identifikovať ani ako muž, ani ako žena

29 %

49 %

Percento respondentov ktorým prekáža, že je ich pohlavie uvedené na občianskom preukaze, debetnej alebo kreditnej karte

6 %

12 %

 

 

 

 

 

 

 

 


O spoločnosti Mastercard (NYSE: MA)

Mastercard je technologická spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou v odbore sprostredkovania platieb. Zabezpečovaním bezpečných, jednoduchých, šikovných a ľahko dostupných platobných transakcií Mastercard podporuje a prepája inkluzívnu digitálnu ekonomiku prospešnú všetkým kdekoľvek na svete. Inovácie a riešenia využívajúce zabezpečené dáta a siete, partnerstvá a energie spoločnosti Mastercard pomáhajú jednotlivcom, finančným inštitúciám, vládnym orgánom i firmám napĺňať bezo zvyšku ich potenciál. Firemná kultúra spoločnosti a všetko, čo Mastercard robí vnútri aj navonok, sa riadi firemným kvocientom slušnosti. So spoločnosťou Mastercard je možné sa spojiť vo viac ako 210 krajinách a oblastiach. Mastercard vytvára udržateľný svet, v ktorom sú všetkým ponúknuté možnosti na nezaplatenie. www.mastercard.com

 

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.