Meranie síl medzi človekom a prírodou

Dokáže človek vytvoriť takú energiu, čo by  sa vyrovnala prírodným silám, ktoré prináša napríklad zemetrasenie, erupcia sopiek alebo hurikán? Prílivové a odlivové prúdy, víchrica, zemetrasenie a sopečné erupcie, vytvárajú enormnú energiu na Zemi. 

cile vulcano 1000x626

Vyrovná sa im ľudský um a dokáže túto silu aj prekonať?

Jednotky  energie sú merané v jouloch, preto nasledujúce porovnania sú uvedené v tejto veľkosti. Približná ročná spotreba elektrickej energie štvorčlennej rodiny  je rovnaká , ako hodinová spotreba nákladnej dieselovej lokomotívy (16,2 miliard joulov). Pričom  štartujúci raketoplán spáli 650 krát viac energie. Jeden hurikán za hodinu dokáže uvoľniť až 5,4 biliárd joulov čo sa rovná spotrebe energie 540 paralelne  štartujúcich kozmických lodí. Človek  dokázal vytvoriť asi najväčšiu silu ničivého charakteru v roku 1961. Vo vtedajšom ZSSR bola aktivovaná vodíková bomba Cár, z ktorej sa uvoľnilo viac ako 200 biliárd joulov energie. Rok predtým, však bolo zaznamenané najsilnejšie zemetrasenie v Čile vo Valdivia, ktorého sila bola o 50-krát  väčšia. 

V dnešnej dobe,  ľudia využívajú užitočnejšie prírodnú energiu v podobe vzdušných a oceánskych prúdení a vo forme biomasy a organických látok.

Energia získavaná z vetra má veľký potenciál, pričom ponúka možnosti centralizovanej ako aj decentralizovanej výroby. Možnosti využitia pre Slovensko sa nachádzajú v horských oblastiach, ale aj na Podunajskej nížine, ako môžeme vidieť v susednom Rakúsku. Moderná veterná turbína vyrába elektrickú energiu pre tisícky domov a predpokladaná životnosť turbín je 20 až 25 rokov. Počas tohto obdobia má byť schopná pracovať približne 120 tisíc hodín.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.