Keď nakupovať znamená aj pomáhať druhým

Zákazníci medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World majú pri svojich nákupoch dobrý pocit. Každý nákupom totiž aktívne prispievajú aj na užitočné projekty určitou sumou z každého svojho nákupu. 

cashback_w1219

V rámci princípov sociálnej zodpovednosti a dlhodobej udržateľnosti totiž skupina spoločností myWorld, prevádzkovateľa medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World, podporuje činnosť nadácií Child & Family a Greenfinity, a to v rámci svojich CSR aktivít. Obidve majú sídlo v rakúskom Grazi, avšak ich zameranie je medzinárodné. 

Child & Family Foundation vznikla v roku 2008 ako nezávislá charitatívna organizácia podporujúca národné aj medzinárodné projekty pre deti, mládež a rodiny v núdzi na celom svete. V duchu hesla „Vzdelanie. Príležitosti. Budúcnosť“ sa zameriava na výstavbu alebo modernizáciu škôl v sociálne a hospodársky zaostalých (deprived) regiónoch sveta. Týmito aktivitami sa snaží zlepšiť prístup k vzdelaniu, ktoré je základným predpokladom zvýšenia kvality života. Okrem toho sa zameriava na zlepšovanie životných podmienok hendikepovaných detí, mládeže a ich rodín. Zmysel a prácu nadácie najlepšie vystihujú slová jej riaditeľky, Niny Passegger: “Myslím, že je skvelé mať príležitosť pomáhať ostatným a podporovať tých, ktorí sa majú horšie. Každý deň sa snažíme robiť to najlepšie, čo dokážeme, aby sme našou prácou priniesli pozitívne efekty.“ Nadácia momentálne pôsobí už v 41 krajinách sveta. 

Nadácia Greenfinity – Asociácia  pre ochranu životného prostredia bola založená v roku 2011. 

Uplatňujúc motto "Spoločne pre náš svet. Spoločná budúcnosť." sa zameriava hlavne na projekty v oblastiach životného prostredia a klímy. V súlade s filozofiou západnej kultúry, ktorá rozoznáva 4 elementy – oheň (energiu), vodu, vzduch a zem, ich ochranou sa Greenfinity snaží chrániť naše prirodzené prostredie. Oheň, v tomto prípade slnko, využíva nadácia na projekty obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie. Bez vody by na Zemi nebol možný život, svoje úsilie preto venuje aj projektom zlepšujúcim prístup k pitnej vode. Vzduch, ako ďalší dôležitý prvok pre ľudí sa snaží ochrániť pred znečistením najmä aktivitami zameranými na zníženie tvorby emisií a zníženia ekologických dôsledkov ľudskej činnosti. Zem, posledný z elementov, je miestom pre život a teda bázou pre realizáciu potravinových projektov. Nadácia doposiaľ realizovala svoje projekty v 22 krajinách sveta, vrátane Slovenska.

Ak sa aj vy chcete pridať k veľkej rodine zákazníkov Cashback World a svojimi nákupmi robiť radosť nielen sebe, ale aj druhým, je to jednoduché. Bezplatne sa môžete zaregistrovať na cashbackworld.com alebo priamo u jedného zo zmluvných predajcov a benefitovať tak z mnohých výhod, ktoré toto členstvo svojim zákazníkom poskytuje. A z ktorého majú úžitok aj ľudia na celom svete.   

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.