Projekt To dáš! Nádej pre znevýhodnených mladých ľudí

Miera nezamestnanosti na Slovensku klesá na historické minimá, problémom však aj naďalej ostávajú veľké regionálne rozdiely a zamestnanosť mladých ľudí. Neplatí, že kto prácu chce, ten si ju aj nájde. Až 14 % ľudí mladších ako 25 rokov ostáva nezamestnaných.

Túto nerovnosť sa snaží pomôcť prekonať projekt To dáš!, ktorý v spolupráci so strategickým partnerom getCLIENTS prináša na Slovensko spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko. 

Projekt je určený mladým ľuďom, ktorí sú oproti svojim vrstovníkom znevýhodnení tým, že pochádzajú zo sociálne slabších pomerov alebo z neúplných rodín, vyrastali v ústavnej starostlivosti, prípadne sa dostali do ťažkej životnej situácie. Zameriava sa najmä na deti z centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy) a osamelých rodičov žijúcich v krízových centrách či domoch na polceste. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít, interaktívnych tréningov a motivačných workshopov projekt To dáš! zlepšuje komunikačné zručnosti, zvyšuje sebapoznanie, buduje sebavedomie, posilňuje motiváciu, pomáha odhaľovať vlastné talenty, a tak uľahčiť štart mladých ľudí do samostatného života.

„Zásadným problémom mladých dospelých (teda mladých ľudí po ukončení inštitucionálnej starostlivosti) aj matiek dočasne žijúcich s deťmi v krízových centrách je nevyhnutnosť viacerých životných „štartov“ či „nových začiatkov“ v osobnej situácii, ktorá nie je riešiteľná vlastnými silami. Za krátky čas sa musia pokúsiť zvládnuť kumuláciu nárokov na zabezpečenie bývania, prípravu na zamestnanie, nadviazanie vážnych partnerských vzťahov. A to všetko bez základnej materiálnej bázy, bez podporných rodičovských, príbuzenských, priateľských sietí, bez očakávanej

Miera nezamestnanosti na Slovensku klesá na historické minimá, problémom však aj naďalej ostávajú veľké regionálne rozdiely a zamestnanosť mladých ľudí. Neplatí, že kto prácu chce, ten si ju aj nájde. Až 14 % ľudí mladších ako 25 rokov ostáva nezamestnaných. Túto nerovnosť sa snaží pomôcť prekonať projekt To dáš!, ktorý v spolupráci so strategickým partnerom getCLIENTS prináša na Slovensko spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

individuálnej pripravenosti a sebareflexie, často s chýbajúcim sebavedomím a nulovou motiváciou. Množstvo znevýhodnení a „nabaľovaných“ životných faulov môže tieto skupiny priviesť do veľkého rizika závislostí, násilia, straty elementárnych istôt. Prvým a zásadným krokom preto musí byť pomoc a podpora pri uplatnení sa na trhu práce ako bazálny predpoklad a podmienka pre rozvoj ostatných osobných a rodinných ambícií a cieľov,“ hovorí sociologička a riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny PhDr. Silvia Porubänová.

„Závery pani doktorky Porubänovej sme si potvrdili aj počas realizácie projektu To dáš! v Českej republike. V spolupráci s Nadáciou Terezy Maxovej sme si dali na základe konkrétnych skúseností spracovať výskum zamestnanosti detí v inštitucionálnej starostlivosti, ktorý nám potvrdil, že to majú na štarte svojho pracovného života nielen ťažšie, ale aj ich motivácia, sny a hodnoty sú často odlišné od mladých ľudí z bežných rodín,“ hovorí riaditeľ vonkajších vzťahov Coca-Cola HBC Česko a Slovensko Petr Jonák.

Chýba motivácia a životné zručnosti
Prax ukazuje, že po rokoch strávených v ústavnej starostlivosti je paradoxne najväčším problémom mladých ľudí nepripravenosť na samostatný život, nereálne predstavy, absencia motivácie, cieľa a vízie, ako by mal ich život vyzerať. „Chýbajú základné životné a pracovné zručnosti, pre mladých odchovancov sú potom problémom aj každodenné, pre nás bežné situácie vyplývajúce z medziľudských vzťahov. Neveria si, boja sa vlastného zlyhania, chýbajú im vzory. Pomôcť im prekonať tieto bariéry, nájsť a udržať si prácu je z pohľadu ich osamostatnenia sa kľúčové. Schopnosť zabezpečiť si živobytie je spolu s nájdením si stáleho bývania základným predpokladom aktívneho a plnohodnotného života,“ hovorí Radoslav Dráb z organizácie Úsmev ako dar, pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu.

„Spoločnosť Coca-Cola HBC bola otvorená možnosti prispôsobiť jednotlivé aktivity a cieľové skupiny programu To dáš! našim lokálnym podmienkam a potrebám. Na Slovensko sme vďaka tomu mohli priniesť program, ktorý reflektuje reálne potreby mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia a sústreďuje sa na regióny, kde je zamestnávanie mladých najväčším problémom. Pre spoluprácu sme získali viaceré organizácie, ktoré nám pomáhajú oslovovať cieľové skupiny programu, najviac spolupracujeme s organizáciou Úsmev ako dar, pobočka pre východné Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu. Program pokrýva aj stredné a vysoké školy, ktoré zaujala ponuka motivačných prednášok a workshopov. Tieto študentom uľahčia rozhodovanie o budúcom smerovaní, prípadne samotné nájdenie si práce,“ doplnila Lenka Iľanovská z getCLIENTS.

Program To dáš! na Slovenku odštartoval na jeseň minulého roka a k dnešnému dňu ho absolvovalo viac ako 400 mladých ľudí, ktorí sa vďaka nemu lepšie pripravili na pracovné pohovory, naučili sa riešiť prvé pracovné problémy, nedorozumenia a konflikty na pracoviskách. Program im pomohol získať stratenú alebo ešte nenájdenú motiváciu, ukázal im, prečo si veriť a poznať svoju hodnotu, ako nadobudnúť sebadôveru.

„Naše deti, mladí dospelí a mamičky, ktorí už absolvovali aktivity v rámci programu, si pochvaľovali najmä individuálny prístup, pomoc pri riešení konkrétnych problémových situácií, ako aj vysokú profesionalitu prezentujúcich a koučov, ktorí s nimi pracovali. Organizátori presne porozumeli tomu, že najdôležitejšie v celom procese je vybudovanie vzájomnej dôvery,“ dodáva Radoslav Dráb.

infografika starostlivost

Informácie o projekte a jeho aktivitách sú dostupné na web stránke www.cocacolatodas.com.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.