Škúlenie u detí

Napísal MUDr. Iveta Katuščáková 02. december 2013

Strabizmus  možno definovať  ako stav,  pri ktorom nie sú osi očí vo všetkých pohľadových smeroch  rovnobežné.


Pričom pohyblivosť  očí  môže byť neporušená –  tkz. dynamické škúlenie,  alebo obmedzená –  tkz. paralytické škúlenie. U detí sa častejšie stretávame s prvým typom škúlenia , kedy je pohyblivosť očí neporušená a chýba len ich súhra.

Príčina strabizmu

Najčastejší, dôvodom býva refrakčná chyba , najmä ďalekozrakosť a tkz. anizometropia ( rozdielna hodnota dioptrií medzi  očami) .  Menej  často sú príčinou očné ochorenia , napr. vrodený  sivý zákal, alebo ochorenia sietnice a zrakového nervu.    Vyskytuje sa rovnako u dievčat aj u chlapcov.

Osobitnú  skupinu  tvoria predčasne narodené deti a deti  s neurologickým ochorením, u ktorých sa so strabizmom stretávame trikrát častejšie. Škúlenie  u  niektorých detí začína nepozorovane napr. pri únave, ale častejšie  sa prvé príznaky prejavia po prekonanej chorobe spojenej s horúčkami. Čo sa týka veku, približne 75 % strabizmu sa prejaví u detí medzi 2.-4. rokom.
Často sa stretávame s otázkou, do akého veku možno považovať škúlenie za normálne . Od narodenia do 6  mesiacov nie je vyvinutá spolupráca očí a dieťa sleduje okolie  raz jedným, raz druhým okom.  Občasné zabiehanie u týchto detí možno považovať  ešte za fyziologické, ale treba zdôrazniť, že pod obrazom škúlenia sa u detí v tomto veku môžu skrývať aj  vážne očné ochorenia . Preto ak je zabiehanie oka  prítomné v každom uhle pohľadu  a  nie je len občasné , nemal by rodič vyšetrenie u očného lekára odkladať.


Na čo si mám dať ako rodič pozor u malého dieťaťa? Ako môžem zistiť, že má problém so zrakom?

Sledujte pohyblivosť očí  všetkými smermi, všímajte si reakciu dieťaťa na zrakový  podnet, bráni sa zakrytiu jedného z očí? V prípade pozitívnej rodinnej anamnézy (dioptrická chyba , tupozrakosť, škúlenie , vrodené očné ochorenia ), by preventívne očné vyšetrenie malo absolvovať každé dieťa,  a to čím skôr.

Ešte stále väčšina rodičov považuje škúlenie za kozmetický defekt. Čo je však pre budúcnosť dieťaťa dôležitejšie je fakt, že škúlenie býva spojené s poruchou vývoja centrálnej zrakovej ostrosti s tkz. tupozrakosťou  (amblyopiou )  a s poruchou vývoja spolupráce očí . Jedine včasná  diagnostika a správna liečba  škúlenia zabezpečí predpoklady pre  správny vývoj zrakových funkcií, ktorý prebieha a upevňuje sa v prvých  6 – 8 rokoch života. Oči treba kompletne vyšetriť, stanoviť  refrakčnú chybu a zistiť stav binokulárnych funkcií. Pri dioptrickej chybe je potrebné nosiť okuliare trvale. Ak sa zistí tupozrakosť, k správnej okuliarovej korekcii sa pridáva tkz. okluzor.  Zdravé oko sa prekrýva , aby bolo škúliace oko nútené namáhať sa . Na oklúziu nadväzujú  pleoptické cvičenia.

Foto: Očné centrum UVEA

- Aktívne
pleoptické cvičenia ako  obkresľovanie, vystrihovanie,  dokonca aj hranie  počítačových hier  ( je aj počítačový program pre domáce cvičenie tupozrakosti ) možno vykonávať doma.

- Pasívne pleoptické cvičenia
sa vykonávajú na prístrojoch. Pokiaľ sa videnie zlepší, nasleduje ortoptická liečba, ktorej cieľom je spolupráca očí.

- Ortopticko – pleoptické cvičenia
sa  vykonávajú v ortoptických škôlkach alebo v ortoptických štúdiách. 

Čím je dieťa mladšie, tým je úspech liečby vyšší.
Asi v 50% prípadov sa postavenie očí upraví nosením správnej korekcie a cvičením. V prípade, že konzervatívna liečba nie je úspešná, treba operovať. Väčšina typov strabizmu sa operuje vo veku 4-6 rokov,  sú však typy škúlenia,  ktoré je potrebné operovať aj v mladšom veku.  Škúlenie sa nedá operovať laserom.  Operácia sa vykonáva pod mikroskopom v celkovej anestézii a je realizovaná na okohybných svaloch. Princíp operácie je oslabenie alebo posilnenie funkcie ohohybných svalov . Najmä pri veľkých uhloch škúlenia, alebo po operácii u malých detí sa môže stať, že jedna operácia nie je dostačujúca  a po určitom čase je potrebné vykonať doplňujúci  výkon.


Je pravdou, že škúlenie od narodenia môže byť následkom toxoplazmózy v tehotnosti?

Áno môže.  Ak sa žena nakazí v priebehu tehotenstva, môže dôjsť k poškodeniu plodu prenosom infekcie cez placentu.  Škúlenie ako jeden z príznakov môže byť následkom poškodenia mozgu alebo oka.

Viac informácii na www.uvea.sk 

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.