„Učenlivé“ deti...

Zákon schválnosti funguje aj vo výchove našich detí, to čo považujeme za správne, naše deti spravidla odmietajú.
 

Všetko to, čo sme videli u našich rodičov, v dospelosti buď napodobňujeme, alebo konáme opačne. Vzory chovania, si dieťa formuje už od útleho detstva a v dospelosti sa ukážu všetky chyby, ktoré sme chtiac či nechtiac, napáchali na našich deťoch.
Vzťah rodičov k dieťaťu je veľmi dôležitý. Neopätovaná láska, či jej nedostatok  vo vzťahu rodičov sa zapíše aj na ich potomkoch. Preto, vždy treba začať od seba, ak chceme správne pristupovať k výchove dieťaťa. Nespokojná matka v manželstve, sa väčšinou upne na deti; na druhej strane otec, sa stáva ľahostajný voči celej rodine.  V takejto atmosfére ani deti nie sú šťastné. Základ zdravého vzťahu v rodine tvorí otvorenosť, úprimnosť a priznanie si vlastných chýb. Nehanbite sa priznať pred dieťaťom, že ste pochybili, vysvetlite mu ak vás prichytí pri hádke, že ku konfliktom dochádza, ale treba ich riešiť a podľa možnosti bez väčších emócií. Tento prístup váš vzťah viac posilní, ako autoritatívne mentorovanie a ignorovanie.

Prejavy náklonnosti sa tiež kopírujú po rodičoch, podobne ako iné formy správania. Ak rodičia sú voči sebe uzavretí a nevedia navonok prejaviť city a fyzický kontakt, potom väčšinou aj deti preberú ich spôsob správania. Preto je dôležité pre zdravý vývoji dieťaťa, aby bolo zahŕňané prejavmi lásky, pochopenia či dôvery, ktoré mu dodávajú pocit istoty. Vo svojom živote, sa neskôr nebude hanbiť za svoju intimitu a  sexualitu. 

Našich potomkov treba vychovávať k zdravej sebadôvere. Dieťa je ako lakmusový papierik. Veľmi citlivo vníma, ako ho rodičia rešpektujú, ako sa k nemu správajú a koľko náklonnosti mu venujú. Často trestané a ponižované dieťa nebude nikdy zdravo sebavedomé a negatívny pohľad na prežitý model správania prenesie aj do vlastnej rodiny. Väčšinou z nich vyrastú manipulátori a bezohľadný rodičia.  Pri autoritatívnom rodičovi, z dieťaťa vyrastá málo sebavedomí jedinec, ktorý je v podriadenej pozícii po celý svoj život.

Od útleho veku je dobré viesť dieťa k tomu, aby účelne trávil svoj voľný čas.  Ak sa to nenaučí, bude ťažko hľadať priestor na vlastnú sebarealizáciu. Negatívny príklad môže vidieť v rodine, ak jeden z rodičov vysedáva neustále pri televízii. Dieťa v každom veku treba viesť k športu, kultúrnym záujmom a iným aktivitám v rámci rodiny. 
Jednou z takých nie obľúbených aktivít je pomoc v domácnosti. Začína to tým, že si dieťa už v útlom veku poukladá za našej asistencie svoje hračky. Dieťa je vhodné niečím motivovať, aby sa podieľalo na domácich prácach. Potom mu tá práca pôjde rýchlejšie a ľahšie. 
Spokojný rodič je ten, ktorý naučí svoje dieťa hospodáriť s peniazmi. Vhodnou formou je vyplácanie vreckového, pri ktorom sa dieťa učí poznať hodnotu peňazí a tovarov. Peniaze používajte vždy len za spomínaným účelom. Nikdy dieťa nepodplácajte, lebo vždy sa to obráti proti vám!


Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.